Pro odborníky

Aktuálně probíhají práce na procesním a obsahovém zázemí reformy systému sociální ochrany v ČR.

Rešerše dostupných informačních zdrojů
Ve spolupráci s členskými organizacemi a zástupci odborné veřejnosti shromažďujeme dostupné publikace, výzkumy a příklady dobré praxe v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací.

Legislativní analýzy
Přehled legislativních norem – zákonů, vyhlášek, vládních usnesení i mezinárodních závazků ČR – jež upravují podmínky pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečující tvoří v tuto chvíli východisko pro další analýzy.

Analýzy datových zdrojů
Připravili jsme popis stávajících registrů a datových bází nejrůznějších aktérů, shromažďujících údaje o cílových skupinách s cílem hledat vyhovující systém sběru informací o jejich potřebách.

Analýzy finančních zdrojů
V přípravách.

Komparativní analýzy zahraničních praxí
Ve spolupráci s Katedrou veřejné politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy bylo vytvořeno detailní zadání pro komparativní analýzu zahraničních praxí. Práce na analýze je vhodná pro studenty vyšších vzdělávacích programů.

Rešerše potřeb cílových skupin
Hledáme posily pro zpracování výzkumných dat – vhodné i pro dobrovolníky s praxí ve výzkumu trhu, případně studenty sociologie.

Expertní panel funguje na principech otevřené spolupráce. Pro možnost zapojení kontaktujte Agátu Jankovskou.