Experti

Pro vytvoření nového modelu sociální ochrany v ČR sestavujeme tým expertů. Na úrovni institucí spolupracujeme s Katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK. Věříme, že spolupráce expertů na analýzy a metodiky, odborníků v oblasti sociální podpory a politiky, lidí z praxe sociálních služeb, přinese ten nejlepší nový model individualizované podpory a péče.

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Katedře veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Výzkumně se soustředí na témata policy designu, sociální politiky na místní úrovni a samoživitelství; je členkou Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK a editorkou odborného časopisu Central European Journal of Public Policy. Mimo akademickou sféru se angažuje ve Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích v Radě vlády pro rovnost žen a mužů a spolupracuje s Centrem pro společenské otázky – SPOT.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Zabývá se zdravotní politikou, ekonomikou zdravotnictví, studiem zdravotních systémů a jejich reformami – v této oblasti obhájila na Masarykově univerzitě doktorskou práci. Část magisterského studia absolvovala ve Francii, kde získala stáž v Radě Evropy (odbor Veřejného zdravotnictví). V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působila jako místopředsedkyně v dozorčí radě zdravotní pojišťovny. V letech 2010 a 2018 působila jako Invited Professor na Université Rennes I.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Je speciální pedagožka, momentálně působí na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka agendy dětského duševního zdraví. Vede Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky Univerzity Karlovy a je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte. Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů a rovněž o transformaci systémů péče o ohrožené děti. V minulosti zastávala pozici gestorky projektu Nové služby v rámci Reformy péče o duševní zdraví (2017–2020, MZ), poradkyně ministryně (2015–2017, MPSV), náměstkyně ministra (2009–2010, MŠMT), ředitelky odboru rovných příležitostí ve školství (2008–2009, MŠMT) a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (2007–2008, MPSV). 

Členství v expertních platformách:
Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva – předsedkyně 
Vládní výbor pro prevenci domácího násilí – členka 
Nová škola, o.p.s. – členka správní rady
Asistence, o.p.s. – předsedkyně správní rady
Nadace Proměny, o.p.s. – členka správní rady

Mgr. Vladimíra Tomášková

Vystudovala obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK. Od ukončení studia (2008) pracuje jako analytik a metodik v sociální a zdravotní politice. Více než deset let získávala zkušenosti rovněž jako dobrovolný pracovník ve spolcích Užitečný život a Felix, kde se věnovala zážitkové pedagogice a organizování volnočasových aktivit pro lidi se zdravotním postižením i bez něj. Jako analytik a expert se podílela např. na projektech Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy (CESES a Magistrát hlavního města), Podpora neformálních pečovatelů (Fond dalšího vzdělávání), Rozvoj kritérií jako nezbytná součást pro poskytování efektivních sociálních služeb, Žít doma a Pečovatelská služba – příležitost pro život doma (Institut sociální práce). Spolupracovala s Krajským úřadem Karlovarského kraje při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a dalších strategických a analytických dokumentů. V současnosti se podílí na činnosti spolku SDMO, který se věnuje podpoře osob s dětskou mozkovou obrnou, a stejným tématem se zabývá i v rámci doktorského studia na Fakultě sociálních věd UK.

RNDr. Martin Souček

Vystudoval kybernetiku a matematickou informatiku na MFF UK. Od roku 1995 působil na významných marketingových a výzkumných pozicích, obvykle jako ředitel pro výzkum. U velkých společností (především Komerční banka, Universal McCann, GfK) si především potvrdil, že korporátní svět je pro něj zcela neuchopitelný. Výrazně příjemnější pracovní zkušenosti má z menších firem a vlastního podnikání. V současné době je partnerem v agentuře G82, která se zaměřuje na kvantitativní tržní analýzy a marketingové strategie. Celý život se zabýval sportem, zejména „menšími“ nepříliš komerčními odvětvími (softbal, curling, cyklistika). Energii dobíjí v přírodě, kde především hledá a nachází brouky a další hmyz. V té souvislosti mu neobyčejně silně vadí, co se s přírodou nejen v této zemi děje. Je ženatý, má syna a dceru, kteří jsou schopni s ním stále přátelsky mluvit, což považuje za největší životní úspěch.

Mgr. Martin Šimáček

Ředitel Institutu pro sociální inkluzi. Šest let vedl Agenturu pro sociální začleňování, rok byl pověřený řízením Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády. Deset let pracoval pro organizaci Člověk v tísni jako ředitel pobočky Programů sociální integrace v Kladně a jako koordinátor pro slovenskou pobočku pracující v romských osadách. Působil také jako překladatel, asistent pedagoga a sociální pracovník pro žadatele o azyl v Británii nebo manažer rozvoje sociální práce v Gruzii. Pracoval pro MŠMT a MPSV. Má zkušenosti ze stovek vyloučených lokalit v Čechách a na Slovensku.

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

Vystudoval Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého a Právo sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je externím doktorandem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2001 pracuje na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odborně se zabývá problematikou poskytováním sociálních služeb, výkonem opatrovnictví. Pedagogicky spolupracuje s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Publikuje v odborných časopisech Sociální služby, Moderní obec, Národní pojištění, Rodina a právo atd.

Chcete se zapojit jako expert a podílet se na tvorbě nového modelu sociálních služeb?

Obraťte se na Kristýnu Mlejnkovou

kristyna.mlejnkova@aipp.cz