Tým AIP

Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.

Výkonná ředitelka AIP
kristyna.mlejnkova@aipp.cz

Dlouhodobě se věnuje prakticky i teoreticky sociální politice. Zaměřuje se zejména na podmínky života lidí se zdravotním postižením, na jejich práva a podporu státem. Nejdéle pracovala ve státní správě, kde se zabývala kvalitou a inspekcí sociálních služeb. Má zkušenost z neziskového sektoru, s vedením občanského sdružením a správní radou o.p.s. Učí sociální pracovníky na Husitské teologické fakultě UK.  

PhDr. Hana Geissler

Specialistka pro strategii a advokacii AIP
hana.geissler@aipp.cz

Je analytička, věnuje se tématům sociální politiky. Spolupracovala na mnoha expertízách v oblasti analýzy a tvorby veřejných politik. Na Fondu dalšího vzdělávání (2012–2019) metodicky vedla projekty zaměřené na problematiku neformální péče. V Alianci pro individualizovanou podporu pokračuje v advokacii rodin pečujících o své blízké.

MgA. Natália Antoňáková

Specialistka pro PR a komunikaci AIP
natalia.antonakova@aipp.cz

Ing. Veronika Kvasničková

Finanční manažerka AIP
veronika.kvasnickova@aipp.cz

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Má více jak deset let zkušeností s projekty zaměřenými na sociální nebo zdravotní oblast, které jsou financovány z Evropské unie. Podílela se na projektu MPSV zaměřeném na transformaci sociálních služeb.

Spolupracovníci

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Expertka

V současnosti působí jako zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva. Vystudovala speciální pedagogiku, působila na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka agendy dětského duševního zdraví. Spoluzakláda a vedla Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů a rovněž o transformaci systémů péče o ohrožené děti.

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

Expert

Pracuje na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odborně se zabývá problematikou poskytováním sociálních služeb, výkonem opatrovnictví. Pedagogicky spolupracuje s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Publikuje v odborných časopisech Sociální služby, Moderní obec, Národní pojištění, Rodina a právo atd.

Mgr. Martin Šimáček

Expert

Ředitel Institutu pro sociální inkluzi. Vedl Agenturu pro sociální začleňování, byl pověřený řízením Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády. Pracoval pro organizaci Člověk v tísni jako ředitel pobočky Programů sociální integrace v Kladně a jako koordinátor pro slovenskou pobočku pracující v romských osadách. Působil také jako překladatel, asistent pedagoga a sociální pracovník pro žadatele o azyl v Británii nebo manažer rozvoje sociální práce v Gruzii. Pracoval pro MŠMT a MPSV. Má zkušenosti ze stovek vyloučených lokalit v Čechách a na Slovensku.

Chcete se zapojit jako expert a podílet se na tvorbě nového modelu sociálních služeb?

Obraťte se na Kristýnu Mlejnkovou

kristyna.mlejnkova@aipp.cz