Experti

Pro vytvoření nového modelu sociální ochrany v ČR sestavujeme tým expertů. Na úrovni institucí spolupracujeme s Katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK. Věříme, že spolupráce expertů na analýzy a metodiky, odborníků v oblasti sociální podpory a politiky, lidí z praxe sociálních služeb, přinese ten nejlepší nový model individualizované podpory a péče.

Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.

Výkonná ředitelka
kristyna.mlejnkova@aipp.cz

Dlouhodobě se věnuje prakticky i teoreticky sociální politice. Zaměřuje se zejména na podmínky života lidí se zdravotním postižením, na jejich práva a podporu státem. Nejdéle pracovala ve státní správě, kde se zabývala kvalitou a inspekcí sociálních služeb. Má zkušenost z neziskového sektoru, s vedením občanského sdružením a správní radou o.p.s. Učí sociální pracovníky na Husitské teologické fakultě UK.  

PhDr. Hana Geissler

Expertka pro strategii a advokacii AIP
hana.geissler@aipp.cz

Je analytička, věnuje se tématům sociální politiky. Spolupracovala na mnoha expertízách v oblasti analýzy a tvorby veřejných politik. Na Fondu dalšího vzdělávání (2012–2019) metodicky vedla projekty zaměřené na problematiku neformální péče. V Alianci pro individualizovanou podporu pokračuje v advokacii rodin pečujících o své blízké.

Mgr. Vladimíra Tomášková

Expertka pro odbornou činnost AIP
vladimira.tomaskova@aipp.cz

Vystudovala obor veřejná a sociální politika. Podílela se na mnoha projektech, které se týkaly výzkumu životní situace lidí s postižením, sociálních služeb, finančních dávek nebo zdravotní péče. Spolupracovala s několika kraji na přípravě a hodnocení SPRSS a jiných dokumentů. Pomáhá s činností také v Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně.

Ing. Martina Pejchalová

Fundraiserka
martina.pejchalova@aipp.cz

Studovala národní hospodářství, regionální studia a jako vedlejší specializaci vystudovala i finanční management. Pracovala v rámci finančního vedení v organizaci pro lidi s duševním onemocnění, zároveň působila i jako fundraiserka v taneční škole.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Expertka

Je speciální pedagožka, působí na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka agendy dětského duševního zdraví. Vede Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky Univerzity Karlovy a je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte. Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů a rovněž o transformaci systémů péče o ohrožené děti.

Mgr. Bc. Zbyněk Vočka

Expert

Pracuje na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Odborně se zabývá problematikou poskytováním sociálních služeb, výkonem opatrovnictví. Pedagogicky spolupracuje s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Publikuje v odborných časopisech Sociální služby, Moderní obec, Národní pojištění, Rodina a právo atd.

Mgr. Martin Šimáček

Expert

Ředitel Institutu pro sociální inkluzi. Vedl Agenturu pro sociální začleňování, byl pověřený řízením Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády. Pracoval pro organizaci Člověk v tísni jako ředitel pobočky Programů sociální integrace v Kladně a jako koordinátor pro slovenskou pobočku pracující v romských osadách. Působil také jako překladatel, asistent pedagoga a sociální pracovník pro žadatele o azyl v Británii nebo manažer rozvoje sociální práce v Gruzii. Pracoval pro MŠMT a MPSV. Má zkušenosti ze stovek vyloučených lokalit v Čechách a na Slovensku.

Mgr. David Hron

Office manager
david.hron@aipp.cz

Po dvě desetiletí působí jako kaplan v sociálních službách v pobytových i ambulantních službách pro lidi bez přístřeší, stejně tak i v pobytových službách pro seniory, lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Zabývá se nadkonfesně určující nabídkou služeb pro uspokojení duchovních potřeb klientů i obslužného personálu v sociálních službách.

Chcete se zapojit jako expert a podílet se na tvorbě nového modelu sociálních služeb?

Obraťte se na Kristýnu Mlejnkovou

kristyna.mlejnkova@aipp.cz