Je nutné zabránit krácení Evropského sociálního fondu

Aliance pri individualizovanou podporu

Podporujeme aktivitu odborníků a organizací, která se snaží zabránit tomu, aby česká vláda krátila dotace z fondů ESF+ určených pro sociální oblast a přesouvala je jinam. Evropské peníze, které jsou určené na podporu v sociální a zdravotní oblasti, nesmějí být přesouvány na budování infrastruktury.

Vláda České republiky při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků nebere ohled na připomínky odborníků a navzdory začínající socioekonomické krizi se chystá pro příští programové období, tj. pro roky 2021–2027 k zásadnímu odklonu části prostředků ze sociálních služeb. Jde o politické rozhodnutí, které nereflektuje aktuální potřeby obyvatel České republiky. Je v přímém rozporu s doporučeními Evropské komise, věcnými připomínkami monitorovacích výborů i doporučeními poskytovatelů sociálních a dalších služeb a odborné veřejnosti.

Vláda tím dává jednoznačně najevo, jak podceňuje význam pomoci rodinám, dětem, seniorům, osobám se zdravotním postižením i dalším skupinám občanů. Krácení by se nepříznivě dotklo oblasti sociálních služeb, podpory zaměstnanosti, řešení bytové situace či prevence sociálního vyloučení.

Termín zasedání vlády, na kterém by se mělo rozhodnout o tom, zda vláda  ponechá celou alokaci ESF+ a nedopustí 10 % krácení a zároveň o pravidlech spolufinancování pří čerpání evropských fondů, není známý. Půjde však patrně o poslední příležitost, jak zvrátit politické rozhodnutí české vlády, které může v dalším programovém období nepříznivě ovlivnit životy lidí v Česku – a to nejen těch nejzranitelnějších skupin.

Více než třicet organizací se ve společném úsilí proti postupu české vlády ohrazují už od loňského října, kdy se informace o krácení ESF+ poprvé dostaly na veřejnost. Po apelu směřovanému na premiéra Andreje Babiše a tajemnici Úřad vlády Milenu Hrdinkovou, odešly minulý týden dva dopisy také evropskému komisaři Nicholasi Schmitovi a vedoucímu analytického oddělení Evropské komise Gelu Calaceanovi.

Děkujeme:

Iniciativa Za bydlení
Charita Česká republika
Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP)
Platforma pro sociální bydlení
Asociace Dítě a Rodina
Centrum pro společenské otázky – SPOT
Vteřina poté
Asociace organizací v oblasti vězeňství
Asistence
Aslido
Diakonie ČCE
Slezská diakonie
SOS dětské vesničky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Život 90
Gerontologický institut
Armáda spásy
EAPN ČR
Naděje
Nadace J&T
Fokus Praha
Institut prevence a řešení předlužení
Hnutí Křesťan a práce
Sdružení křesťanských seniorů
Česká rada dětí a mládeže
Lumos
Centrum pro dítě a rodinu Valika
Děti úplňku
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Evropský Institut Renaissance
Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
IQ Roma servis
ČOSIV – Česká odborná společnosti pro inkluzivní vzdělávání
Prevent99