Aliance pro individualizovanou podporu, z.s.

info@aipp.cz
+420 722 957 109

ID datové schránky:  98mi74z


Holešovická tržnice – Hala 40
Bubenské nábřeží 306/13
170 00  Praha 7 – Holešovice 

IČ: 095 24 339
Aliance pro individualizovanou podporu, z.s., je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 73853

Číslo účtu: 2202006143/2010
IBAN: CZ79 2010 0000 0022 0200 6143
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX


Chcete se zapojit jako expert a podílet se na tvorbě nového modelu sociálních služeb?

Obraťte se na Kristýnu Mlejnkovou

kristyna.mlejnkova@aipp.cz

Tým AIP

Mgr. Kristýna Mlejnková, Ph.D.

Výkonná ředitelka AIP
kristyna.mlejnkova@aipp.cz

Dlouhodobě se věnuje prakticky i teoreticky sociální politice. Zaměřuje se zejména na podmínky života lidí se zdravotním postižením, na jejich práva a podporu státem. Nejdéle pracovala ve státní správě, kde se zabývala kvalitou a inspekcí sociálních služeb. Má zkušenost z neziskového sektoru, s vedením občanského sdružením a správní radou o.p.s. Učí sociální pracovníky na Husitské teologické fakultě UK.    

PhDr. Hana Geissler

Specialistka pro strategii a advokacii AIP
hana.geissler@aipp.cz

Je analytička, věnuje se tématům sociální politiky. Spolupracovala na mnoha expertízách v oblasti analýzy a tvorby veřejných politik. Na Fondu dalšího vzdělávání (2012–2019) metodicky vedla projekty zaměřené na problematiku neformální péče. V Alianci pro individualizovanou podporu pokračuje v advokacii rodin pečujících o své blízké.

Veronika Ježová

Managerka fundraisingu AIP
veronika.jezova@aipp.cz

V neziskovém sektoru se pohybuje s více než sedmiletou praxí a ráda propojuje neziskový sektor s tím soukromým. Její zkušenosti zahrnují fundraising, koordinace dobrovolníků a práce s různými cílovými skupinami v akutní krizi. Kromě jiného aktuálně stojí v čele projektu pro rozvoj dětí a mladistvých. 

MgA. Natália Antoňáková

Specialistka pro PR a komunikaci AIP
natalia.antonakova@aipp.cz

Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Od roku 2016 se taktéž věnuje žurnalistice, PR a marketingu, přičemž zkušenosti má z komerčního i neziskového sektoru, který jí přirostl k srdci. V Alianci pro individualizovanou podporu se soustředí na zviditelnění problémů a důležitých témat týkajících se zdravotně postižených a pečujících. 

Ing. Veronika Kvasničková

Finanční manažerka AIP
veronika.kvasnickova@aipp.cz

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Má více jak deset let zkušeností s projekty zaměřenými na sociální nebo zdravotní oblast, které jsou financovány z Evropské unie. Podílela se na projektu MPSV zaměřeném na transformaci sociálních služeb.

Mgr. Romana Kulichová

Odborná garantka projektu Participace
romana.kulichova@aipp.cz

Odborná garantka projektu Participace lidí se zdravotním postižením a pečujících na rozvoji sociálních služeb na krajích. Má zkušenosti se sociálními službami jak v roli poskytovatele, tak zadavatele – samosprávy i státní správy. Dlouhodobě se zabývá tématy sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením, deinstitucionalizace a transformace ústavů.

Mgr. Daniela Jaklová Střihavková, Ph.D.

Metodička participace pro Jihomoravský kraj
daniela.jaklova@aipp.cz

Vystudovala sociální práci na Masarykově univerzitě, kde se začala věnovat tématu sociální práce s lidmi se zdravotním postižením a jejich rodinami. Jako problém vnímá zaměření pomáhajících profesí na práci s jednotlivci nebo rodinami a nikoli na práci s prostředím. Právě proto s nadšením vstoupila do projektu Participace lidí se zdravotním postižením a pečujících na rozvoji sociálních služeb na krajích. Krom práce pro Alianci zůstává i v akademické sféře, kde výše zmíněná témata otevírá při výuce i ve výzkumných projektech.

Bc. Dita Vojířová

Metodička participace pro Prahu
dita.vojirova@aipp.cz

Sociální pracovnice, která své mnohaleté zkušenosti z podpory lidí se zdravotním postižením využívá ve své lektorské a konzultační činnosti v týmu TUDYTAM z. s., kde se specializuje především na dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče. Je absolventkou výcviku v Podpora pozitivního chování (PBS) a videotréninku interakcí (VTI). Má zkušenost s rolí case manažerky na sociálním odboru Magistrátu hlavního města Prahy, která ji přivedla k bližší spolupráci s pečujícími osobami.

Mgr. Milena Johnová

Metodička participace pro Prahu
milena.johnova@aipp.cz

Sociálním tématům se věnuje víc jak třicet let. Díky různým pozicím a životním příležitostem měla možnost vidět sociální politiku očima osobní asistentky, manažerky, úřednice, političky i pečujícího člena rodiny. Čím dál víc věří tomu, že v sociální politice musí hrát klíčovou roli ti, kterým mají sociální služby, dávky a další opatření sociální politiky pomáhat.

Mgr. Terezie Horová

Metodička participace pro Středočeský kraj
terezie.horova@aipp.cz

Má pracovní zkušenosti jak ze soukromého sektoru, tak z veřejné sféry, kde se zaměřila na sociální oblast. Podílela se na analytických projektech cílených na podporu pečujících o své blízké. V Alianci pro individualizovanou podporu se zaměřuje na zapojení pečujících a lidí se zdravotním postižením do systémových změn v sociální oblasti.

Michaela Jandová

Asistentka projektu participace
michaela.jandova@aipp.cz

V projektu Participace lidí se zdravotním postižením a pečujících na rozvoji sociálních služeb na krajích má na starost komunikaci s účastníky vzdělávání, lektory a metodičky participace. Její spokojeností je, když jsou všichni zúčastnění spokojení a navíc jsou dodrženy všechny administrativní povinnosti. V neziskovém sektoru se pohybuje celý svůj profesní život.

Správní rada

Mgr. David Lukeš

Předseda správní rady AIP a ředitel Centra Paraple

AIP řeší nejen systémové nedostatky nejzranitelnější skupiny spoluobčanů s postižením, ale i v těch, kteří jsou jim nejblíže a pomáhají jim v každodennosti života. Podpora pečujících mi dává velký smysl, protože bez nich by mnoho lidí žilo velmi nešťastně, pokud by vůbec žilo. Díky všem pečujícím a díky všem v AIP, jsem hrdý na vaší/naší práci.

Ing. Jitka Reineltová

Zakladatelka AIP, členka správní rady a ředitelka Parent Project

V AIP se angažuji, protože je silným hráčem, který musí fungovat, aby hájil zájmy těch, kteří se sami hájit nemohou, zná jejich potřeby a naslouchá jim.

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Zakladatelka AIP a vládní zmocněnkyně pro lidská práva

AIP jsme zakládali z přesvědčení, že jen spojení sil více aktérů, kteří zastupují práva a potřeby lidí se zdravotním postižením či znevýhodněním má potenciál nastartovat potřebné systémové změny. Právo na dostupnou individualizovanou podporu si zaslouží každý člověk v naší zemi. Řada lidí bez potřebné podpory nemůže žít své životy důstojně. AIP se stala během poměrně krátké doby funkční platformou, která propojuje desítky skvělých organizací a umí být partnerem veřejné správy i politikům pro dosahování potřebných systémových změn. Je součástí dialogu se státními institucemi i politickou sférou o tom, jak se lidem s postižením a jejich blízkým v naší zemi žije – co systém zvládá, kde je naopak potřeba přidat a systémové změny akcelerovat. Přeji AIP vše dobré do dalšího rozvoje a děkuji všem jejím členským organizacím za spolupráci. Mám radost, jak se řada důležitých systémových témat posouvá kupředu.