O Alianci pro individualizovanou podporu

Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální systém a zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, které budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Sdružujeme na čtyřicet rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací

Chceme systémové změny, postavené na následujících základních standardech

Individuální přístup a přizpůsobení podpory potřebám každého člověka

Mezioborová spolupráce sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb.

Dostupnost služeb v území, v přirozeném prostředí klientů a jejich rodinných příslušníků

Podpora pečujícím osobám – rodinným příslušníkům, neformálním pečujícím i profesionálům

Rozvoj terénních, ambulantních a odlehčovacích služeb, přizpůsobení pobytových služeb a sociálního bydlení potřebám lidí s vyššími nároky na podporu

Posilování vnitřních zdrojů klientů k integraci a vedení samostatného a spokojeného života v kontaktu s rodinou a blízkými

Vnitřní dokumenty AIP

Zakládající organizace

  • Naděje pro děti úplňku, z.s. (Petr Třešňák)
  • Asistence, o.p.s. (Erik Čipera)
  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. (Klára Laurenčíková)
  • PARENT PROJECT, z.s. (Jitka Reineltová)

Výkonná ředitelka AIP

Kristýna Mlejnková (od 1. 3. 2022)

Členové správní rady AIP

  • David Lukeš, předseda od 1. 1. 2023 (Centrum Paraple)
  • Petr Třešňák (Naděje pro děti úplňku)
  • Jitka Reineltová (PARENT PROJECT)
  • Lenka Hečková (Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem)
  • Jitka Rudolfová

Naši činnost finančně podporují