O Alianci pro individualizovanou podporu

Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální systém a zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, které budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Sdružujeme na čtyřicet rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací:

ANGELMAN CZ; ANULIKA z.s.; Asociace Albína; APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy, z.s.; Asistence o.p.s.; Centrum pro komunitní práci střední Čechy; Centrum Paraple, o.p.s.; CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.; Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.; Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.; Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.; DEBRA ČR, z.ú.; DMO POBYTY, z.s.; DownSyndrom CZ, z.s.; Dům pro Julii, z.ú.; HAE Junior z.s.; Institut pomoci při poškození mozku, z. s.; Jakub Vybíral; Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.; Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.; Kolpingova rodina Smečno, p.s.; Krysztof Kliś; Liga vozíčkářů z.ú.; LÍP A SPOLU, z.s.; Lubomír Mazouch; Metoděj z.s.; Naděje pro děti úplňku z.s.; Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.; Opus Lacrimosa, z.ú.; Parent Project, z.s.; Péče bez překážek, z.s.; Pestrá, o.p.s.; PRADER-WILLI, z.s.; Rytmus Střední Čechy, o.p.s.; SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s.; Sdružení celiaků ČR, z. s.; SMÁci, z.s.; Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.; Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.; Sympathea, o.p.s.; TUDYTAM, z.s.; Unie ROSKA– česká MS společnost, z.s.; Willik – spolek pro Williamsův syndrom, z.s.; Zet-My, z.s.

Vnitřní dokumenty AIP

Výroční zpráva za r. 2021
Výroční zpráva za r. 2022

Zakládající organizace

  • Naděje pro děti úplňku, z.s. (Petr Třešňák)
  • Asistence, o.p.s. (Erik Čipera)
  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s. (Klára Laurenčíková)
  • PARENT PROJECT, z.s. (Jitka Reineltová)

Výkonná ředitelka AIP

Kristýna Mlejnková (od 1. 3. 2022)

Členové správní rady AIP

  • David Lukeš, předseda od 1. 1. 2023 (Centrum Paraple)
  • Petr Třešňák (Naděje pro děti úplňku)
  • Jitka Reineltová (PARENT PROJECT)
  • Lenka Hečková (Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem)
  • Jitka Rudolfová (Žít po svém)

Naši činnost finančně podporují