O Alianci pro individualizovanou podporu

Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, které budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Sdružujeme 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací

Chceme systémové změny, postavené na následujících základních standardech

Individuální přístup a přizpůsobení podpory potřebám každého člověka

Mezioborová spolupráce sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb.

Dostupnost služeb v území, v přirozeném prostředí klientů a jejich rodinných příslušníků

Podpora pečujícím osobám – rodinným příslušníkům, neformálním pečujícím i profesionálům

Rozvoj terénních, ambulantních a odlehčovacích služeb, přizpůsobení pobytových služeb a sociálního bydlení potřebám lidí s vyššími nároky na podporu

Posilování vnitřních zdrojů klientů k integraci a vedení samostatného a spokojeného života v kontaktu s rodinou a blízkými

Cesty k prosazení změn sociálního systému: 

 • Provádíme šetření, mapujeme problematiku a pojmenováváme problémy. Přečtěte si výsledky srovnávacího šetření dopadu covid-19 a návazných vládních opatření na lidi se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující (PDF dokument).
 • Spojujeme potenciál rodičovských, pacientských a profesionálních organizací. V současné době sdružujeme na 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a vyššími nároky na podporu a péči.
 • Ustavujeme expertní komisi, která navrhuje systémový model individualizované podpory a způsob implementace. Spolupracujeme s odborníky z vysokých škol i z praxe
 • Měníme zaběhnuté vnímání současného systému sociální péče široké veřejnosti a odpovědných úředníků. Natáčíme dokumentární videa
 • Prosazujeme systémové změny v legislativě.

Lidé v Alianci

Agáta Jankovská

Výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu

Zakládající organizace

 • Naděje pro děti úplňku – Petr Třešňák
 • PARENT PROJECT – Jitka Reineltová
 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání – Klára Laurenčíková
 • Asistence – Erik Čipera

Členové správní rady AIP

 • Petr Třešňák, předseda (Naděje pro děti úplňku)
 • Jitka Reineltová (PARENT PROJECT)
 • David Lukeš (Centrum Paraple)
 • Lenka Hečková (Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem)
 • Jitka Rudolfová (Jeden svět)

Experti, odborní garanti