Aliance pro individualizovanou podporu


Prosazujeme, aby lidé se závažným postižením či onemocněním a jejich pečující měli zajištěnou podporu podle svých potřeb v přirozeném prostředí. 

Neberte nám svobodu, nezdražujte sociální služby! 

Důrazně vyzýváme ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, aby po prosazení zvýšení příspěvku na péči nesnižoval okamžitě jeho kupní sílu a nezvyšoval ceny, které lidé s postižením platí za terénní a ambulantní sociální služby! Sociální služby jsou klíčem ke svobodě, neberte lidem s postižením a jejich rodinám tuto drahocennou pomoc! 


Rodinní pečující jsou dlouhodobě přetížení a potřebují odpočinek!
Stát jim musí pomoci. Musí zavést nárok na odpočinek, uhradit náhradní péči a rozvinout síť odlehčovacích služeb. 

Prosazujeme změny systému

Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální a vzdělávací systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce a budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Spojujeme sílu více než 40 organizací, odbornost expertů a potřebu naléhavé změny

Záleží nám na lidech s různým zdravotním postižením či chronickým onemocněním bez rozdílu

Měníme vnímání problematiky u široké veřejnosti, novinářů, úředníků i politiků

Pilíře individualizované podpory

Pilire #ProPodporu sitou na miru

Členové Aliance pro individualizovanou podporu

Přihlaste se k odběru novinek a nechte si posílat zprávy o zlepšování péče a podpory u nás