Aliance pro individualizovanou podporu


Rodinní pečující jsou dlouhodobě přetížení a potřebují odpočinek!
Stát jim musí pomoci. Musí zavést nárok na odpočinek, uhradit náhradní péči a rozvinout síť odlehčovacích služeb. 

Prosazujeme změny systému

Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální a vzdělávací systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce a budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Spojujeme sílu více než 40 organizací, odbornost expertů a potřebu naléhavé změny

Záleží nám na lidech s různým zdravotním postižením či chronickým onemocněním bez rozdílu

Měníme vnímání problematiky u široké veřejnosti, novinářů, úředníků i politiků

Pilíře individualizované podpory

Pilire #ProPodporu sitou na miru

Přečtěte si víc o systémové změně, na které pracujeme.

Členové Aliance pro individualizovanou podporu

ANGELMAN CZ; ANULIKA z.s.; Asociace Albína; APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem Severní Čechy, z.s.; Asistence o.p.s.; Centrum pro komunitní práci střední Čechy; Centrum Paraple, o.p.s.; CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.; Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.; Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.; Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.; DEBRA ČR, z.ú.; DMO POBYTY, z.s.; DownSyndrom CZ, z.s.; Dům pro Julii, z.ú.; HAE Junior z.s.; Institut pomoci při poškození mozku, z. s.; Jakub Vybíral; Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.; Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.; Kolpingova rodina Smečno, p.s.; Krysztof Kliś; Liga vozíčkářů z.ú.; LÍP A SPOLU, z.s.; Lubomír Mazouch; Metoděj z.s.; Naděje pro děti úplňku z.s.; Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.; Opus Lacrimosa, z.ú.; Parent Project, z.s.; Péče bez překážek, z.s.; Pestrá, o.p.s.; PRADER-WILLI, z.s.; Rytmus Střední Čechy, o.p.s.; SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s.; Sdružení celiaků ČR, z. s.; SMÁci, z.s.; Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.; Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.; Sympathea, o.p.s.; TUDYTAM, z.s.; Unie ROSKA– česká MS společnost, z.s.; Willik – spolek pro Williamsův syndrom, z.s.; Zet-My, z.s.

Projekty Aliance pro individualizovanou podporu

Přihlaste se k odběru novinek a nechte si posílat zprávy o zlepšování péče a podpory u nás