Projekty AIP

Realizované projekty

Ukončené projekty

 • Anotace

  Cílem projektu je podpora stálého týmu AIP, který advokační činností zlepšuje životní podmínky a postavení OZP, chronickým onemocněním a neformálních pečujících. Advokační práce probíhá podle vize individualizované podpory pro cílovou skupinu AIP (v souladu s účelem spolku podle Stanov a v návaznosti na realizaci projektu u Nadace OSF financovaného z Norských fondů) a v současné době je zaměřená na systém sociální péče.  Projekt podpoří lobbing prosazování systémových změn, watchdog veřejných procesů, participaci OZP a pečujících na věcech veřejných.

  Realizace

  01. 01. 2023

  31. 12. 2023

  Rozpočet

  600 000 Kč

  Donor
  Abakus – Nadační fond zakladatelů Avastu
  No
  Výstupy projektu
 • Anotace

  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti organizace nejen pro členské organizace Aliance. Dále pak umožnění lepší spolupráce s interním týmem naší organizace. Realizaci projektu spočívá v zajištění pronájmu bezbariérových kancelářských prostor a jejich vybavení.

  Novou kancelář potřebuje Aliance také vybavit. Abychom mohli naši činnost dál provozovat a zasazovat se o změny sociálního systému ze získaných financí tohoto grantu bychom rádi pořídili základní vybavení pro fungování v kancelářských prostor (notebooky, tiskárna, diktafon a MS Office).

  Realizace

  01. 10. 2022

  31. 12. 2022

  Rozpočet

  50 000 Kč

  Donor
  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
  No
  Výstupy projektu

  Vybavení bezbariérových kancelářských prostor AIP: 2x notebook, 1x diktafon, 1x tiskárna, 3x  licence MS Office.

 • Číslo projektu
  2023/CAU/PVP/042
  Anotace

  Hlavním cílem projektu je přinést písemné a vizuální materiály pro odbornou i laickou veřejnost, které přispějí k objektivizaci potřeb lidí se zdrav. postižením a chronickým onemocněním pro vyrovnávání jejich příležitosti pro kvalitní život v domácím prostředí a začleněný ve společnosti. Aktérům ze zdravotnické a sociální oblasti nabídnout podklady pro plánování individualizované podpory v systému dlouhodobé péče v ČR a AIP vybavit argumenty pro advokační práci.

  Realizace

  01. 03. 2023

  31. 12. 2023

  Rozpočet

  384 000 Kč

  Donor
  Ministerstvo zdravotnictví ČR
  No
 • Číslo projektu
  44/23/PPZ
  Anotace

  Hlavním cílem projektu je pořádání akcí, které podpoří advokační práci AIP v prosazování individualizované podpory pro lidi se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na péči žijící v domácím prostředí s pomocí blízkých pečujících v oblasti systému dlouhodobé (zdravotně – sociální) péče. Projekt je zaměřen na pořádání akcí, které by se měly stát pravidelnou součástí podporující advokační činnosti AIP, která zlepšuje životní podmínky a postavení OZP, chronickým onemocněním a neformálních pečujících. Pomohou sbírat i předávat aktuální potřeby a propojit expertní závěry o individualizované zdrav.-soc. podpoře s politiky odpovědnými za legislativní proces na půdě Parlamentu ČR, také propojit zkušeností OZP a jejich pečujících s odborníky ze zdrav. a soc. správy a předat informace o potřebách systémových změn mezi členy AIP.

  Realizace

  01. 04. 2023

  31. 12. 2023

  Rozpočet

  778 200 Kč

  Donor
  Ministerstvo zdravotnictví ČR
  No
  Výstupy projektu

  1. Zorganizování 1 semináře v Praze pro 60 účastníků z řad expertů ze zdravotní a sociální oblasti, politiků z Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a zástupců AIP s cílem zhodnotit “co chceme” pro naplnění principů individualizované podpory. Související výstupy: tištěné podklady, video, fotografie, písemná zpráva k medializaci.

  Co by se mělo udělat pro pečující v roce 2024?: Reportáž z Poslanecké sněmovny 7. 12. 2023

   

  2. Pořádání 4 besed v Praze pro 10 účastníků (na každé besedě) s odborníkem ze zdravotní či sociální oblasti se zástupci členské základny AIP s cílem diskuse nad tématy, která dělají lidem se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a jejich pečujícím starost. Související výstupy: písemná zpráva k medializaci.

  Snídaně s osobnostmi zdravotní a sociální politiky v roce 2023 
 • Číslo projektu
  62500-2023-004-AG5-0062
  Anotace

  Díky finanční podpoře ve výši téměř 60 tisíc Kč z Nadace OSF jsme migrovali od Google k nástrojům Microsoftu, který poskytuje své nástroje pro neziskovky zdarma. Jedním z důvodů migrace byla potřeba spolupráce na rozsáhlých dokumentech a nejrůznějších analytických materiálech, které vytváříme pro advokační práci.

  Realizace

  01. 09. 2023

  30. 11. 2023

  Rozpočet

  60 000 Kč

  Donor
  62500-2023-004-AG5 / Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací 2023, financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021
  No