Kristýna Mlejnková se stává výkonnou ředitelkou AIP

Správní rada AIP v březnu 2022 jmenovala do funkce nové výkonné ředitelky Mgr. Kristýnu Mlejnkovou, Ph.D.

Kristýna Mlejnková se dlouhodobě věnuje sociální politice na národní úrovni, učí sociální pracovníky na univerzitě, má zkušenosti z neziskového sektoru. Věnuje se tématům, jako jsou lidská práva, sociální služby, potřeby lidí se zdravotním postižením.

„Velmi si vážím jmenování do funkce výkonné ředitelky Aliance a těším se, až se v této práci budu
věnovat smysluplným aktivitám.“Kontakt: kristyna.mlejnkova@aipp.cz