Tisková zpráva ze Senátu 10. 6. 2022: Lidé se zdravotním postižením požadují změny sociální péče a podpory

Tisková zpráva z prezentace AIP v Senátu dne 10. 6. 2022

Stav českého sociálního systému je alarmující a jeho změna je nevyhnutelná, uvádí členové na 60 organizací zastupujících lidi se zdravotním postižením a jejich pečující, které zastřešuje Aliance pro individualizovanou podporu (AIP). Její zástupci dnes v Senátu představili návrhy a úpravu legislativy ve třech oblastech, které je třeba změnit pro zajištění důstojného života lidí se zdravotním postižením.

Český sociální systém je pro své klienty nepřehledný, roztříštěný a mnohdy i složitý. Lidé s postižením často neví, kam se obrátit pro informace nebo pomoc a jsou posílání z úřadu na úřad, aniž by jejich činnost byla koordinovaná. Základní finanční dávka, ze které si lidé s těžkým postižením mají hradit péči blízkých i nakoupit asistenční služby je zcela nedostačující, a tak často končí v ústavech místo toho, aby žili kvalitní život doma. Sociální služby jsou v některých regionech zcela nedostupné nebo na ně klienti čekají i několik let, než se v nich uvolní místo. V českém systému zároveň bohužel platí, že čím těžší je postižení, tím hůře se hledá podpora pro zajištění běžného života. 

AIP proto navrhuje změnit tři základní oblasti, aby sociální systém dokázal lépe pomoci lidem, kterým je určen – požaduje koordinovanou podporu a péči, spravedlivé posuzování potřeb a dostupné služby.

  1. Koordinovaná podpora a péče znamená, že kontaktní síť pracovišť poskytuje informace včas, bude schopna péči a podporu na různých úrovních kvalifikovaně koordinovat a najít nejvhodnější způsob pomoci. 
  2. Spravedlivé posuzování potřeb se odehrává, když v centru pozornosti stojí skutečné potřeby lidí a situace, ve které se nacházejí. to znamená také, že vedle zdravotního hlediska je posíleno i hledisko sociální. Vyhodnocuje se časový rozsah a náročnost péče.
  3. Dostupné služby jsou, pokud  nabídka sociálních služeb adekvátně reaguje na potřeby lidí. Terénní, ambulantní i pobytová péče je časově dostupná bez ohledu na to, kde člověk bydlí.

Prakticky to znamená pro první oblast například, že bude existovat  kontaktní místo – profesionál, který se stará o případ konkrétního člověka či rodiny. Dodává potřebné informace a plánuje vhodnou podporu a služby teď i do budoucna, aby nezůstával ve své situaci osamocen. V druhé oblasti by zásadní změnu mělo přinést napříkald zohlednění časové náročnosti při posuzování závislosti člověka na péči druhé osoby, zavedení více stupňů příspěvku na péči a jeho pravidelná valorizace. Třetí oblast zahrnuje zlepšení systému garantováním dostupnosti sociálních služeb místně a časově, lidé by tak měli nárok na sociální službu, primárně komunitní typu, a stát by je musel financovat. AIP bude aktivně usilovat o promítnutí principů individualizované podpory do legislativy.

S návrhem na změnu sociálního systému přicházíme ve chvíli, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo záměr novely zákona o sociálních službách. Všichni aktéři sociálního systému vědí, že reforma je potřeba. Minulým vládám se to dosud změnit nepovedlo, současná vláda má však možnost zakotvit principy podpory šité na míru do legislativy a zlepšit tak životy 1,4 milionů lidí s postižením a dalších 2 milionů jejich pečujících,” uvádí Kristýna Mlejnková, ředitelka AIP. 

Před několika lety jsem se musela rozhodnout, zda půjdu volit, nebo jestli se navečeřím. Na obojí potřebuji osobní asistenci, ale mohla jsem si dovolit pouze jedno z toho. Pokud bych naplnila své volební právo, znamenalo by to, že budu celý večer o hladu. Tak jsem bohužel k volbám nešla. Takovým rozhodnutím musí čelit lidé s těžkým postižením, kteří žijí sami. Mnoha lidem chybí podpora natolik, že musí řešit, kolikrát týdně se můžou osprchovat nebo kolikrát denně můžou jít na toaletu. Alternativou obvykle bývá jedině ústav, jenže tam o sobě člověk nemůže rozhodovat už vůbec. Proto věřím, že návrh Aliance přispěje k tomu, aby lidé s postižením už nemuseli takovým nedůstojným rozhodnutím čelit,” uvádí Jitka Rudolfová, členka správní rady AIP.

“Celá oblast sociálních služeb si zaslouží důkladnou revizi. Zákon o sociálních službách v současné podobě nereflektuje měnící se dobu a měnící se potřeby osob se zdravotním postižením. Proto vítám a podporují aktivitu Aliance pro individualizovanou podporu, která přináší podněty z praxe směřující k tolik potřebným změnám,” uvádí Šárka Jelínková, předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a členka Výboru pro sociální politiku.

Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením mají i lidé s nejvážnějším postižením právo na samostatný život v přirozené komunitě. Navržené principy mají  k naplnění tohoto práva přispět. AIP představila požadavky na změnu senátorům, poslancům i odborné veřejnosti na půdě Senátu, který se tématu dlouhodobě věnuje a uvědomuje si naléhavost situace. Návrhy AIP však směřují zejména k Ministerstvu práce a sociálních věcí a Poslanecké sněmovně, které novelizují zákon o sociálních službách.

AIP sdružuje na šedesát převážně rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a vyššími nároky na podporu a péči a jejich pečujících. Vznikla jako reakce na nedostatky ve sledování potřeb těchto lidí a nedostatečné dostupnosti podpory a péče. Usiluje o zlepšení podmínek lidí s vyššími nároky na podporu a péči bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení i o lepší podmínky pro pečující osoby.

AIP je podporována Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Složitou situaci lidí se zdravotním postižením dokládají videopříběhy na ProPodporu.cz/pribehy. Jsou mezi nimi například příběh  paní Kovářové a její dcery Kateřiny z Jesenicka o nedostupnost služeb, příběh paní Moravcové a jejích dvojčat Elišky a Johany o nekoordinovaném přístupu státu a další.

kontakt pro média
Jenda Žáček
+420 777 800 254, jenda@zacci.cz

Návrh změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením