Nesouhlasíme se zvyšováním cen v odlehčovacích službách

I když nás to netěší, chápeme, že je vzhledem k aktuální inflaci nezbytné zvýšit klientské úhrady za ubytování a stravu v pobytových službách. Takové navýšení v současné době připravuje Ministerstvo práce a sociálních věci v nové vyhlášce.

Jakkoli rozumíme nutnosti zvýšení maximálních možných úhrad v domovech seniorů, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem i týdenních stacionářích, musíme se ohradit proti jedné věci: Nesouhlasíme s tím, aby zdražení stravy a ubytování dopadlo též na klienty odlehčovacích služeb.

Odlehčovací služby – ať v terénní, ambulantní či pobytové formě – využívají lidé, o které je z velké části pečováno doma. Jde tedy o skupinu osob, které v pobytových zařízeních dlouhodobě nežijí a růstu cen už dávno čelí ve svých domácnostech. Pokud by se jim zvýšily úhrady i odlehčovacích službách, vzrostly by jim náklady de facto dvakrát. To by mohlo zásadně ohrozit možnost jejich rodin tento typ služby využívat a dopřát si zasloužený odpočinek od tíhy dlouhodobé neformální péče. 

Tento nešťastný důsledek zvýšení úhrad pro klienty odlehčovacích služeb nás pálí natolik, že jsme proti němu zaslali Ministerstvu práce a sociálních věcí formální protest. Celý dopis adresovaný tamnímu řediteli odboru sociálních služeb Janu Vrbickému si můžete přečíst zde.