Nesouhlasné stanovisko k senátnímu tisku 157 – novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Aliance pro individualizovanou podporu

Žádáme senátorky a senátory, aby zamítli poslaneckou novelu zákona o sociálních službách (senátní tisk 157) a umožnili tak v novém volebním období zahájit řádnou přípravu komplexní novely. Takové, na jakou lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující čekají již od roku 2014.

Plné znění stanovistka najdete v PDF příloze zde:


Vážená paní předsedkyně,

tímto si Vám dovolujeme zaslat nesouhlasné stanovisko Aliance pro individualizovanou podporu a organizací, které sdružuje, k senátnímu tisku 157 (poslanecká novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), který byl zařazen na program 17. schůze Senátu jako 11. bod.

Upozorňujeme, že poslanecká novela, která může ovlivnit každodenní život téměř 3,5 milionu obyvatel České republiky, obsahuje řadu rizikových bodů:

  1. Tisk 157 a nezbytné prováděcí právní předpisy nejsou nedostatečně technicky připraveny, nerealisticky stanovená účinnost již od 1. ledna 2022 pak zvyšuje nebezpečí zmatků, které v praxi dopadnou na lidi se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující.
  2. Tisk 157 vnese nejasnosti do pasáží zákona o sociálních službách, které byly v tomto volebním období, a dokonce v tomto roce, již novelizovány (distanční poskytování sociálních služeb jako reakce na pandemii COVID-19; centra duševního zdraví a reforma psychiatrické péče v ČR).
  3. Tisk 157 neprošel, s ohledem na svůj význam a dopady, potřebnou širokou diskusí, tak aby se k němu mohla vyjádřit všechna relevantní místa, včetně organizací sdružujících lidi se zdravotním postižením a organizací je zastupujících, a není tak dostatečně vyvážený.

Tisk 157, vzhledem ke končícímu volebního období Poslanecké sněmovny, již není možné během projednávání v Senátu napravit.

Žádáme Vás proto, abyste tisk 157 zamítli, a tak umožnili zahájit v novém volebním období Poslanecké sněmovny řádnou přípravu komplexní novely, na kterou lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující čekají již od roku 2014.

V příloze naleznete kromě výše uvedeného shrnutí také bližší vyjádření k jednotlivým bodům.

Předem děkujeme za Vaši pozornost.

S přátelským pozdravem,

Agáta Jankovská, Aliance pro individualizovanou podporu z.s.
Markéta Mikuláčková, ANGELMAN CZ
Bc. Martina Martušková, Anulika z.s.
Erik Čipera, Asistence o.p.s.
Jana Bára Dobrkovská, CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin z.s.
Hana Sixtová, Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
Anna Arellanesová, Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.
Magdalena Olšanová, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.
Ing. Pavel Melichárek, DEBRA ČR, z.ú.
Kateřina Maxová, DMO POBYTY z.s.
Mgr. Radka Vernerová, Dům pro Julii z.ú.
Camelia Cristina Isaic, HAE Junior z.s.
Petra Suchá, Metoděj z.s.
Mgr. Veronika Žáčková, Naděje pro děti úplňku z.s.
Dana Lipová, OPS Sirius
Ing. Jitka Reineltová, Parent Project, z.s.
Dana Kuldanová, Péče bez překážek, z.s.
Hana Verichová, PRADER-WILLI z.s.
Bc. Lucie Vilímková, Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Mgr. Vladimíra Tomášková, SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.s.
Ing. Blanka Rubínová, Sdružení celiaků ČR, z. s.
Mgr. Alena Müllerová, Sdružení Ondřej
Bc. Barbora Stolínová, SMÁCI, z.s.
Mrg. Ph.d. Petra Tomalová, Společnost pro mukopolysacharidosu, z.s.
Camille Latimier, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
Mgr. Lenka Hečková, Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s.
JUDr. Lubomír Mazouch, Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy
Krysztof Kliś, Spolek Trizomie 21
Mgr. Alena Müllerová, Sympathea o.p.s.
Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, Unie pečujících z. s.
Jiřina Landová, Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.
Mgr. Hana Kubíková, Willik – spolek pro Williamsův syndrom, z.s.
Jakub Vybíral