TISKOVÁ ZPRÁVA: Praha musí budovat služby pro osoby se zdravotním postižením ve městě, nikoli v pohraničí

Praha 20, června 2024 | Aliance pro individualizovanou podporu se připojuje k občanské petici na podporu rozvoje sociálních služeb na území města Prahy a zastavení nevhodného projektu v Krásné Lípě v Ústeckém kraji. Praha musí rozvíjet a financovat služby na svém území, kde je lidé potřebují.

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) plně podporuje občanskou petici za zastavení projektu nového pavilonu v Krásné Lípě a rozvoj služeb na území hlavního města. Rozhodnutí Rady hlavního města Prahy postavit nový desetilůžkový pavilon pro osoby se zdravotním postižením v Krásné Lípě ukazuje na přehlížení potřeb Pražanů se zdravotním postižením i platných zákonů. 

Praha provozuje víc jak tisíc lůžek pro osoby se zdravotním postižením mimo své území v různých krajích, tento nevyhovující stav je potřeba změnit. Každé rozhodnutí, které vedení města učiní, by mělo směřovat k nápravě stavu. „Tento projekt nejenže posiluje již nevyhovující praxi umisťování Pražanů s postižením do zařízení daleko od jejich domova, ale také zásadně omezuje jejich právo na důstojný život a možnost rozhodovat o svém životě,“ říká ředitelka AIP Kristýna Mlejnková.

AIP požaduje budování kapacit sociálních služeb přímo v Praze, aby se zajistilo, že obyvatelé se zdravotním postižením mohou zůstat součástí svých komunit a mít přístup k potřebné podpoře bez nutnosti být přemisťováni mimo město. 

Je jisté, že nový pavilon v Krásné Lípě by finančně zatížil rozpočet Prahy, protože by každoročně vyžadoval provozní náklady ve výši kolem 10 milionů korun. Tyto finance by pak chyběly na provozování sociálních služeb v hlavním městě. „Veřejné finance je třeba investovat do zlepšení a rozšíření kapacit sociálních služeb v samotném městě, kde je Pražané potřebují,“ dodává Kristýna Mlejnková.

Je zásadní, aby Praha na tomto konkrétním příkladu ukázala, jakou má strategii pro rozvoj sociálních služeb. AIP požaduje, aby zastavila projekt výstavby nového pavilonu v Krásné Lípě převedla plánované finanční prostředky do rozvoje komunitních služeb v Praze.

Zpráva ke stažení: