Podepište výzvu za nezdražování sociálních služeb!

Důrazně vyzýváme ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, aby po prosazení zvýšení příspěvku na péči nesnižoval okamžitě jeho kupní sílu a nezvyšoval ceny, které lidé s postižením platí za terénní a ambulantní sociální služby! Sociální služby jsou klíčem ke svobodě, neberte lidem s postižením a jejich rodinám tuto drahocennou pomoc! 

Žádáme, aby stát nepřenášel finanční zátěž, kterou působí inflace poskytovatelům služeb, na lidi s postižením a jejich blízké. Šetření veřejných výdajů na úkor nejzranitelnějších skupin obyvatel považujeme za naprosto amorální a žádáme nápravu

Svůj podpis k výzvě můžete připojit na webu Nebertenámsvobodu.cz.