První fáze našeho vzdělávacího programu v participaci na krajích je u konce!

Hlásíme konec první fáze našeho vzdělávacího programu. Do vzdělávání v projektu Participace lidí se zdravotním postižením a pečujících na rozvoji sociálních služeb na krajích se v zapojilo celkem 39 osob.

První část vzdělávacího programu probíhala v časovém rozmezí od ledna do května 2024 a soustředila se na to, jak formulovat své potřeby, jak prosazovat zájmy lidí s postižením a pečujících a jak zapojit se do krajských procesů plánování sociálních služeb. Program zahrnoval celkem 54 hodin rozdělených do 3 výukových modulů:

  • znalostní o právech a nárocích, o systému sociálních služeb a další podpoře  
  • dovednostní o komunikaci a participaci prosazování práv a zájmů  
  • ideový o individualizované podpoře v přirozeném prostředí 

Tento náš vzdělávací program je je primárně určen pro lidi z Hlavního města Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje, zúčastnili se ho ale i lidé z dalších 6 krajů. 14 účastníků je se zdravotním postižením a 25 z řad neformálních pečujících.

Všem úspěšným absolventům jsme slavnostně předali certifikát o absolvování programu. V průběhu letošního léta vám na našem webu i sociálních sítích představíme medailonky krajských advokačních týmu pro Prahu, Středočeský i Jihomoravský kraj.

Druhá fáze projektu bude probíhat od června 2024. Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se na další společnou práci!

Absolventi vzdělávání – Jihomoravský kraj

Absolventi vzdělávání – Praha

Absolventi vzdělávání – Středočeský kraj

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z OPZ+.