AIP a MZ se shodli na krocích k lepší péči

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se sešel se zástupci Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) a shodli se na několika bodech, jak zlepšit přístup lidí se zdravotním postižením k nezbytné péči, a to nejen v dobách karantény.

Výsledkem jednání je zejména příprava na případnou další vlnu pandemie:

  • 1. Vzniknou metodické pokyny pro zdravotnická zařízení, jejichž cílem je mimo jiné zmírnit negativní důsledky izolace, ať již krátkodobé nebo dlouhodobé, na pacienty. Pokyny budou obsahovat doporučení také pro rizikové skupiny ohrožené dopady karanténních opatření, budou řešit dostupnost péče o „necovidové“ pacienty i přítomnost neformálních pečujících. Pracovníci ministerstva dostali zelenou pro přípravu zákona o dlouhodobé péči.
  • 2. Ministerstvo slíbilo, že bude hledat cesty, jak co nejdříve saturovat zvýšenou potřebu zdravotní péče způsobenou její omezenou dostupností v karanténě, zejména potřebu zdravotních rehabilitací a péče lékařů specialistů. Cílem je, aby lidé se zdravotním postižením byli co nejlépe připraveni na případnou další vlnu pandemie a aby se jejich stav co nejdříve vrátil do normálu.
  • 3. Je třeba, aby vznikla koordinační místa, která budou ve spolupráci krajských úřadů a obcí a s podporou centrální úrovně státní správy zjišťovat potřeby příjemců sociální a zdravotní péče v daném regionu a koordinovat jejich naplňování.
  • 4. Ministr zdravotnictví podpořil Pracovní skupinu pro individualizovanou podporu při Pacientské radě, která se zabývá tématy na zdravotně sociálním pomezí.

„Pokud by se všechna dohodnutá opatření podařilo uvést do praxe, znamenalo by to pro lidi se zdravotním postižením a jejich pečující významný a brzy viditelný posun k lepšímu. Z dlouhodobé perspektivy to považujeme za dobrý start debaty o tom, jak do centra pozornosti vrátit člověka s jeho individuálními potřebami,“ říká Agáta Jankovská, výkonná ředitelka AIP.

Impulsem ke společnému jednání byly výsledky srovnávacího šetření dopadu covid-19 a návazných vládních opatření na lidi se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující, které provedlo čtyřicet organizací sdružených v AIP. Aliance apelovala na předsedu vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, kraje a obce, aby zajistili systémová opatření a metodiku poskytování služeb v nouzovém režimu. A aby stát již nikdy plošně neomezil ani neuzavřel sociální služby.

V dubnovém šetření uvádělo 90 % respondentů zhoršenou dostupnost péče, v poslední fázi karantény to bylo stále ještě 83 %. Ukázalo se, že vládní opatření, která měla zabezpečit zdraví občanů, zasáhla nejméně čtyřikrát více osob, než samotné onemocnění covid-19. Jen v případě lidí se zdravotním postižením tato opatření způsobila zásadní komplikace více než 40 000 osobám. Kompletní výsledky šetření ke stažení v dokumentu pdf.