Žádáme poslance a senátory, aby nepodpořili návrh novely zákona 108/2006 Sb.

Aliance pri individualizovanou podporu

V úterý 23. 3. je na program schůze Poslanecké sněmovny zařazen návrh na projednání poslaneckého návrhu novely zákona o sociálních službách (sněmovní tisky 1143 a 1144). Žádáme poslance a senátory, aby návrh novely zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nepodpořili!

Návrh neřeší systémové nedostatky, naopak finanční zátěž přesouvá na klienty sociálních služeb a jejich rodiny. A to aniž by se jakkoliv zasazoval o vyšší dostupnost sociálních služeb aniž by hledal cesty, jak naplnit práva klientů na nezávislý život. Návrh také zcela opomíjí reálnou podporu neformálních pečujících. Z toho důvodu žádáme poslance a senátory, aby návrh nepodpořili. 

Podrobnější vysvětlení důvodů, proč návrh novely tohoto zákona nepodpořit, najdete ve STANOVISKU ALIANCE PRO INDIVIDUALIZOVANOU PODPORU K POSLANECKÝM NÁVRHŮM NOVELY ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH v pdf.

Návrhy k tomuto zákonu jsou evidovány jako sněmovní tisky 1143 a 1144, jejich projednání je navrženo na pořad 91. schůze, od 23. března 2021. Návrh předkládají poslanci Jana Pastuchová, Jan Bauer, Hana Aulická Jírovcová, Vít Kaňkovský, Lucie Šafránková, Markéta Pekarová Adamová a Lenka Dražilová.

Ve stanovisku upozorňuje poslankyně a poslance, že novela obsahuje řadu bodů, které jsou pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečující rizikové a vedou k jejich dalšímu znevýhodnění. Žádáme je, aby návrh z programu schůze sněmovny stáhli, případně jej nepodpořili.

Novela ovlivní životy téměř 1,5 mil. občanů ČR (lidí se zdravotním postižením a jejich pečující). Tito lidé jsou nyní navíc obzvláště zasaženi negativními dopady pandemie.

Návrh novely je prezentován jako systémový, fakticky však neřeší nejpalčivější nedostatky stávajícího systému (neexistuje ani jejich analýza), pouze navrhuje přesun finanční zátěže ze státního a dalších veřejných rozpočtů na klienty sociálních služeb a jejich rodiny, aniž by systém tuto zvýšenou zátěž kompenzoval zajištěním vyšší dostupnosti sociálních služeb při současném posílení cest, jak naplnit práva klientů na nezávislý život a na možnost volby a v reálné podpoře neformálních pečujících. Při navrhovaném 20% zvýšení cen za sociální služby se pro početnou skupinu obyvatel zásadním způsobem sníží možnost žít v co nejméně omezujícím prostředí.

Zásadním nedostatkem návrhu je chybějící hodnocení finančního a sociálního dopadu na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, aj., přestože je toto hodnocení předepsáno a má být povinnou součástí návrhu.

Podrobně rozepsané připomínky ke sněmovnímu návrhu najdete ve STANOVISKU ALIANCE PRO INDIVIDUALIZOVANOU PODPORU K POSLANECKÝM NÁVRHŮM NOVELY ZÁKONA 108/2006 SB. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH v pdf.