Aliance vyzvala pražské zastupitele, aby na svém jednání zavázali Radu rozvíjet síť komunitních služeb a přestat vyvážet lidi s postižením mimo metropoli 

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

obracím se na Vás jako ředitelka střešní organizace zastupující zájmy lidí se zdravotním postižením a pečujících osob. Členské organizace Aliance, působící v Praze, jsou zneklidněny vývojem sociální politiky v oblasti péče o děti a dospělé se zdravotním postižením. Jde zejména o následující tři skutečnosti:

  • Na jednání Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP konaného dne 13. 2. 2024 se naše zástupkyně dozvěděly, že hlavní město opět od loňského roku nabízí Pražanům se zdravotním postižením služby sociální péče mimo město. Tato zařízení by však podle platných usnesení Rady HMP měla snižovat svou kapacitu v návaznosti na nově vytvářené služby přímo v Praze.
  • Rada Hlavního města Prahy na konci loňského roku schválila budování nových kapacit ústavní péče v pohraničních oblastech bývalých Sudet. Konkrétně byl řešen domov v Krásné Lípě, kde má vzniknout nový pavilon v areálu zařízení i přesto, že nové kapacity péče mají vznikat na území Prahy.
  • Za celý loňský rok jsme od hlavního města nezaznamenali spuštění žádné nové komunitní sociální služby na území Prahy. Víme, že pouze dobíhají projekty dříve připravené.

V součtu tyto nevhodné kroky (zajišťování sociální péče Pražanů mimo Prahu a výstavba nových kapacit mimo Prahu) spolu s nekonáním (nerozvíjení kapacit komunitních služeb přímo na území Prahy) znamenají, že se dále rozplývá naděje našich členů, lidí s postižením a jejich rodin, na funkční, moderní a dostupný systém sociálních služeb v Praze.

Tento stav je pak též v rozporu s platnou právní úpravou, protože zákon o sociálních službách ukládá krajům a Hlavnímu městu Praze povinnost zajistit dostupnost sociálních služeb na svém území. Praha porušuje zákonnou povinnost tím, že obnovila „vyvážení“ Pražanů a buduje nové kapacity mimo své území.

Naši členové, lidé se zdravotním postižením a rodiny pečující o člověka se zdravotním postižením, chtějí zůstat ve svém rodném městě a využívat dostupné odpovídající sociální služby. Nucené stěhování se za péčí pro ně není přijatelné, nevychází z jejich potřeb a přání. Odporuje právu na volbu, kde bude člověk s postižením žít, které je chráněné mezinárodními závazky České republiky v podobě ratifikované Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Žádáme Vás proto o pomoc: Zavažte Radu Hlavního města Prahy k systematickému rozvoji nových kapacit sociální péče na území metropole, aby naši členové či jejich děti mohli žít důstojný život ve svém městě a nemuseli se obávat, že skončí v ústavní péči desítky, někdy i stovky kilometrů od domova.

Chápeme, že zavedený systém sociální péče mimo Prahu má své historické souvislosti a nelze ho změnit ze dne na den. Věříme však, že zastupitelé hlavního města využijí možnosti provést změnu správným směrem a nebudou vědomě špatnou praxi tolerovat.

V Praze dne 19. 2. 2024
Kristýna Mlejnková
výkonná ředitelka AIP