Snídaně s osobnostmi zdravotní a sociální politiky v roce 2023 

V roce 2023 jsme začali pro členy Aliance pořádat “snídaně” s významnými osobnostmi. Jedná se o setkání nejčastěji s politiky a úředníky, kteří se věnují sociálním a zdravotním tématům a ovlivňují podobu politiky. Jejich cílem je neformální sdílení podnětů od zástupců lidí s postižením a pečujících a získání informací o probíhajících systémových změnách a možnostech rozvoje podpory pro důstojný život v přirozeném prostředí. 

Naše pozvání na společnou snídani v minulém roce přijali: 

Klára Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva (13. 4. 2023) 


Šárka Jelínková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí (16. 6. 2023) 


Václav Pláteník, náměstek ministra zdravotnictví (23. 9. 2023) 


Jakub Novák, zástupce Ministerstva financí pro sociální oblast (1. 11. 2023) 

Věříme, že setkání byla přínosná pro všechny strany. Zástupci členských organizací měli příležitost prezentovat své potřeby a přinášet podněty pro změny systémů. Zástupci veřejné správy a politické scény se zase dozvěděli informace o problémech přímo od lidí s postižením nebo pečujících. Členové Aliance se naopak od pozvaných osobností dozvěděli zprávy o aktuálním dění v legislativních procesech a v probíhající tvorbě politiky. 

Děkujeme všem vzácným hostům a zástupcům členských organizací, kteří přišli s námi u kávy pobesedovat. Těšíme se u dalších snídaní v roce 2024!