Předvolební debata #ProPodporu šitou na míru: tisková zpráva, záznam a fotogalerie

Předvolební debata Aliance pro individualizovanou podporu AIP

Vážíme si toho, že si přítomní politici uvědomují důležitost a naléhavost podpory lidí se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich pečujících. Že vyjádřili přísliby a také ochotu a připravenost je co nejdříve prosadit. Jako Aliance jsme připraveni být nápomocní při prosazování konkrétních kroků k řešení těch nejpalčivějších problémů.

Předvolební debaty 14. 9. 2021 o budoucnosti lidí se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich pečujících se zúčastnili politici napříč politickým spektrem:

Lenka Kohoutová (ODS)
Věra Kovářová (STAN)
Jana Maláčová (ČSSD)
Nina Nováková (KDU-ČSL)
Olga Richterová (Piráti)
Aleš Juchelka (ANO)

Záznam debaty

Podívejte se na záznam z debaty (začíná v 21:10 minutě)

Tisková zpráva:

Debata AIP ukázala plány politických stran pro opomíjená témata sociální politiky

Praha, 17. září 2021 – Zástupci šesti politických stran a hnutí přijali 14. září pozvání Aliance pro individualizovanou podporu. Své názory na to, jak by se měl v následujícím volebním období změnit systém podpory a péče pro lidi se zdravotním postižením a jejich pečující, představili organizacím sdružených v Alianci a online také široké veřejnosti.

Debata vyplnila mezeru ve veřejné diskusi, kdy se sociální politika bezdůvodně zužuje pouze na otázky důchodů a sociálních dávek. Plány politických uskupení, jak konečně zlepšit situaci 1,4 milionu lidí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a 1,5 až 2 milionů neformálních pečujících, přišli přiblížit za ODS Lenka Kohoutová, za STAN poslankyně Věra Kovářová, za ČSSD ministryně Jana Maláčová, za KDU-ČSL Nina Nováková, za Piráty poslankyně Olga Richterová a za ANO poslanec Aleš Juchelka. Hosté odpovídali na otázky týkající se situace lidí s postižením, jejichž potřeby nepokryje příspěvek na péči, na dotazy ohledně zajištění dostupnosti sociálních služeb a vyjádřili se i k problémům, které přináší chybějící koordinace podpory a péče.

Co v diskusi mimo jiné zaznělo? Zavedení valorizace příspěvku na péči, vytvoření jeho nového, individualizovaného stupně a zkrácení doby posuzování. Posílení role obcí a krajů při plánování kapacity sociálních služeb a jejich sítě. Zavedení garance dostupnosti služeb, zřízení koordinátorů sociálně-zdravotního pomezí a zavedení koordinované ucelené rehabilitace. Posílení terénních a ambulantních služeb, podpora odlehčovacích služeb a zvýšení dostupnosti kompenzačních pomůcek. Rozšíření dlouhodobého ošetřovného, zavedení pečovatelské mzdy nebo pojištění na péči.

Potřebnost změn ve své poznámce z publika shrnula Jitka Reineltová: “Mnoho z toho, co tady zaznělo, slýchám už jedenáct let, co byl můj syn diagnostikován se svalovou dystrofií. Nevěřím tomu, že se něco změní. Ale chtěla bych tomu věřit. Stát směrem k lidem se zdravotním postižením, k chronicky nemocným a k pečujícím, selhává v řadě oblastí. V posuzování příspěvku na péči, přiznávání kompenzačních pomůcek nebo zdravotnických prostředků. Dostupnost služeb závisí především na tom, kde rodina žije, protože máme tak neskutečné rozdíly mezi jednotlivými místy a kraji, že je to neomluvitelné. Rodiny si tak nemají šanci odpočinout. Myslím si, že byste si měli sednout k jednomu stolu a začít tuto situaci vážně řešit, bez ohledu na politickou příslušnost. Byla bych ráda, kdyby následující čtyři roky byly alespoň nějakou změnou pro ty, kteří to potřebují.”

“Jsme především rádi, že jsme vytvořili prostor pro skutečné setkání a že se snad vymaníme ze zaběhnuté praxe, kdy se v Česku o lidech s postižením, chronicky nemocných a pečujících rozhoduje bez toho, že by se jich kdokoli na cokoli zeptal,” doplňuje Jana Havlíková, která v Alianci řídí strategii a expertní činnosti. “Rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli představit své plány a diskutovat o nich přímo s těmi, kterých se stávající neutěšená situace v oblasti sociální podpory a péče bezprostředně týká. Pevně věříme, že tak konečně začal dialog nezbytný proto, aby k tolik potřebným změnám, které budou ku prospěchu nás všech, opravdu došlo.”

Aliance pro individualizovanou podporu
AIP sdružuje na šedesát převážně rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich pečujících. Vznikla jako reakce na nedostatky v systematickém sledování potřeb těchto lidí a nedostatečnou dostupnost podpory a péče. Usiluje o zlepšení podmínek lidí s vyššími nároky na podporu a péči bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení i o lepší podmínky pro pečující osoby.

AIP podporuje Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Kontakt
Tomáš Hečko
tomas.hecko@aipp.cz
603 468 903

Prohlédněte si fotogalerii