Dnes začíná platit Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Praha, 23. září 2021 – Dneškem se konečně uzavírá proces ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením podepsané Českou republikou 30. března 2007. V platnost vstupuje Opční protokol k Úmluvě a stává se tak součástí českého právního řádu. Ve svém sdělení to uvedlo Ministerstvo zahraničí.

Pro více než 1,4 milionu lidí se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a 1,5 až 2 miliony neformálních pečujících to znamená významnou změnu: konečně se budou moci obracet na soudy v případech, kdy stát Úmluvu porušuje. Budou také moci podávat stížnosti Výboru pro práva osob se zdravotním postižením na porušování Úmluvy ze strany státu. Podat stížnost bude moci jednotlivec i skupina, osobně nebo v zastoupení.

“Dnešek je pro nás všechny velký den,” říká Agáta Jankovská, výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu. “Po dlouhých čtrnácti letech ratifikace mají lidé se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a jejich pečující konečně silný prostředek k tomu, aby bránili svá práva, která jsou jim oficiálně a na mezinárodní úrovni zaručena. Třeba právo vést důstojný a co nejvíce nezávislý život bez sociálního vyloučení, nebo právo na domácí a komunitně podporované služby. Věříme, že se díky přijetí Protokolu a blížícímu se předsednictví ČR v Radě EU dostane otázka kvality života lidí se zdravotním postižením do centra pozornosti veřejné správy i politiků.”

Aliance pro individualizovanou podporu

AIP sdružuje na šedesát převážně rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a vyššími nároky na podporu a péči a jejich pečujících. Vznikla jako reakce na nedostatky v systematickém sledování potřeb těchto lidí a nedostatečnou dostupnost podpory a péče. Usiluje o zlepšení podmínek lidí s vyššími nároky na podporu a péči bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení i o lepší podmínky pro pečující osoby.

AIP podporuje Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.