Hledáme sebeobhájce, kteří zlepší sociální služby v krajích. Pojďte do toho s námi

Na jaře 2024 spustíme nový projekt, který umožní lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám zapojit se do rozvoje sociálních služeb v krajích. Jeho cílem je přispět k tomu, aby sociální služby pro lidi s postižením a pečující lépe zohledňovaly opravdové potřeby a práva těchto skupin. Podrobnosti se dozvíte níže.

Po celou dobu zapojení do projektu bude osobám se zdravotním postižením hrazena osobní asistence. Pečujícím bude zaplacena sociální služba pro blízkou osobu.

Aliance pro individualizovanou podporu je zastřešující organizací, která sdružuje další organizace podporující osoby se zdravotním postižením i jejich pečující osoby. Společně usilujeme o systémové změny nejen v oblasti sociálních služeb.

Registrační formulář najdete TADY.

Podrobnosti ke spolupráci

O projektu[1]:

 • Realizátorem projektu je AIP, projekt počítá se zapojením členských organizací a jejich členů.
 • Do projektu se mohou zapojit osoby se zdravotním postižením či nemocí bez intelektového omezení a pečující o člena domácnosti s postižením či nemocí.
 • Doba realizace: říjen 2023–září 2025, celkem 2 roky
 • Místo realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj

Cíle projektu:

 • Zapojit lidi se zdravotním postižením a pečující osoby do procesu plánování sociálních služeb na krajích a přispět k tomu, aby sociální služby zohledňovaly jejich skutečné potřeby,
 • zvýšit znalosti a schopnosti osob se zdravotním postižením a pečujících hájit své zájmy,
 • sestavit skupinu sebeobhájců/advokátů OZP a pečujících a za odborné podpory je zapojit do advokační práce na krajích a
 • ověřit a vyhodnotit tento model participace ve 3 vybraných krajích a vytvořit metodické materiály pro jeho rozšíření do dalších krajů.

Aktivity, do kterých se mohou členové zapojit:

 1. Vzdělávací a aktivizační program pro OZP a pečující
  • Místo a čas realizace: 3 vybrané kraje, leden–březen 2024
  • Kapacita: 15 účastníků v každém kraji, celkem v projektu 45 osob
  • Rozsah a forma vzdělávání: 9 dní po 6 hodinách, celkem 54 hodin vzdělávání, prezenční forma
  • Obsah vzdělávání:
   • práva OZP a pečujících v systému sociálních služeb, práva na dostupnost služeb, způsoby vymáhání těchto práv
   • komunikační a prezentační dovednosti pro hájení svých práv a potřeb a pro úspěšné jednání s úřady
   • trendy v systému sociálních služeb, rozvoj terénních a komunitních služeb a sdílené péče

 1. Zapojení sebeobhájců do procesu plánování sociálních služeb na krajích
  • Místo a čas realizace: 3 vybrané kraje, duben 2024–červenec 2025
  • Kapacita: 5 sebeobhájců OZP i pečujících v každém kraji vybraných z absolventů kurzu, celkem 15 v projektu
  • Rozsah a forma zapojení: cca 20 hod. za měsíc, účast bude odměněna prostřednictvím DPP
  • Obsah advokační práce: Účast na schůzkách a jednáních orgánů kraje, zapojení do pracovních skupin procesu komunitního plánování sociálních služeb. Sebeobhájcům bude po celou dobu advokační práce poskytována organizační a odborná podpora pracovníků AIP.

V průběhu zapojení do projektu bude lidem se zdravotním postižením uhrazena osobní asistence a pečujícím osobám asistence (příp. jiná sociální služba, kterou běžně využívají,) pro blízkou osobu.

Zaujala Vás tato nabídka? Předběžně přihlásit se můžete TADY. Budeme Vás kontaktovat s více informacemi.


[1] Projekt reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_027/0001236 je podpořen z programu OPZ+, výzvy 03_22_027 Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování.