Pečující jsou přetížení a potřebují odpočinek!

Víte, že v České republice žije asi 400 tisíc osob, kteří poskytují svým blízkým intenzivní a náročnou péči? Víte, že tito pečující v průměru stráví péči 37 hodin týdně a 6,5 let? Tato péče přitom negativně dopadá na zdraví, vztahy, práci a finanční situaci 67 % pečujících. Jde o alarmující fakta, která nasvědčují tomu, že pečujícím v ČR se nedostává ani zlomek odpočinku, který by si zasloužili.

Pečující osoby jsou všichni ti, kteří pomáhají svým blízkým z důvodu jejich postižení, nemoci či stáří. Pomáhají jim s přípravou jídla, oblékáním a hygienou, starají se o domácnost, doprovázejí je k lékaři či organizují další pomoc a služby.  Díky rodinné péči mohou lidé s postižením či nemocí žít tam, kde chtějí: doma, a ne v ústavech. Péče doma stojí stát méně peněz. I láskyplná péče je často náročná a negativně dopadá na život pečujících. Podepisuje se na jejich psychickém i fyzickém zdraví, práci, finanční situaci a možnosti vést běžný život ve společnosti. 

Mnoho pečujících nemá nikoho, kdo by je v péčí zastoupil. Na všechny starosti jsou sami. Dlouhodobé přetížení je tak enormní, odpočinek je pro pečující často luxus. Nezbytný odpočinek mohou pečujícím umožnit odlehčovací služby, těch je ale málo a mnoho pečujících si je nemůže dovolit. Pečující potřebují informace, důstojné sociálně-finanční zabezpečení a zejména dostupné sociální služby, se kterými mohou péči sdílet. Pečující potřebují, aby péči někdo občas převzal, mohli si odpočinout a nabrat síly.  

Aliance pro individualizovanou podporu usiluje o větší podporu pečujících osob ze strany státu. Ti jsou dlouhodobě opomíjená skupina.  Stát musí vytvořit důstojné podmínky pro pečování, stát jim musí pomoci!  

Aliance navrhuje, aby stát:

  1. zákonem uznal právo na několik týdnů odpočinku ročně pro rodinné pečující, kteří dlouhodobě pečují o své blízké v domácím prostředí
  2. zajistil a zaplatil náhradní péči o blízkou osobu během odpočinku pečující osoby
  3. rozvíjel síť odlehčovacích služeb, jejichž funkcí je převzít péči, a tím poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek

Plné znění návrhu Aliance na odpočinek pečujících najdete ZDE.