Office do office

Díky finanční podpoře ve výši téměř 60 tisíc Kč z Nadace OSF jsme migrovali od Google k nástrojům Microsoftu, který poskytuje své nástroje pro neziskovky zdarma. Jedním z důvodů migrace byla potřeba spolupráce na rozsáhlých dokumentech a nejrůznějších analytických materiálech, které vytváříme pro advokační práci.