Zapojili jsme se do kampaně Jde to i bez ústavů

K otevřenému dopisu ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové se kromě Aliance pro individualizovanou podporu a mnoha dalších organizací připojila i řada významných akademiků.

Zastaralý systém sociálních služeb stojící na převážně velkokapacitních pobytových službách je pro klienty i personál nevýhodný, ohrožující. Nerespektuje jejich potřeby a práva zaručené zákony. Smutným dokladem jsou zveřejněné kauzy ústavů (např. Slunečnice, Vejprty, Náměšť). Letošní pandemie jen zvýraznila nebezpečí, kterým jsou lidé v ústavech vystaveni: segregace, izolace, zvýšené riziko nákazy a nedostatečná zdravotní péče. 

Přesto jsou ústavní, rezidenční služby v České republice dále rozvíjeny a podporovány:

  • investováním a provozováním velkokapacitních pobytových zařízení ústavního typu,
  • nedostatečnou podporou komunitních služeb a pečujících osob,
  • nedostatečnou prevencí institucionalizace ohrožených dětí, dospělých i seniorů.

Vyzýváme vládu a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby začali se skutečnými změnami, které mohou nastartovat deinstitucionalizaci a změnit zastaralý a nevyhovující systém sociálních služeb u nás.

  • investování do komunitních služeb a podpory pečujících osob,
  • zastavení investic do výstavby ústavů,
  • zastavení přijímání lidí do ústavů.

K petici se můžete připojit i vy!