Druhá výzva pražským zastupitelům: Zařaďte rozvoj komunitních sociálních služeb na program svého jednání!

Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, 

v návaznosti na předchozí žádost Aliance o systematický rozvoj kapacit komunitních sociálních služeb pro děti a dospělé s postižením v Praze mi dovolte se na Vás opět obrátit.  

Byli jsme potěšeni, že na únorovém jednání Zastupitelstva Hlavního města Prahy bylo rodinám lidí se zdravotním postižením přislíbeno, že na březnovém zasedání bude zastupitelům předložen materiál s plánem rozvoje kapacit komunitních služeb na území Prahy, který projednají.    

Je pro nás nemilým překvapením, že slíbený materiál nebyl předložen ve standardním termínu na jednání Rady HMP 11. 3., neocitl se na programu jednání Rady ani 18. 3., tj. tři dny před březnovým Zastupitelstvem. Materiál nedostali ani členové Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast, přestože byl na programu jednání Výboru dne 12. 3.  

Žádáme Vás proto, abyste na program Zastupitelstva HMP dne 21. 3. 2024 zařadili bod týkající se kapacit komunitních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území HMP bez ohledu na to, jestli bude materiál připraven.  

Prosíme o zařazení projednání tohoto bodu na pevný čas v průběhu odpoledne, ideálně v 17.00 hod., tak, aby rodiče dětí a mladých lidí s postižením měli možnost přijít a vyslechnout si jednání, které se jich bezprostředně týká.  

Stále pevně věříme, že slíbený materiál paní náměstkyně Udženija na jednání dodá a že nám jej dá k dispozici tištěný nejpozději ráno v den konání Zastupitelstva. 

Věříme, že i Vy vnímáte těžkou situaci rodin lidí se zdravotním postižením. Při své láskyplné a obětavé péči se totiž neobejdou bez podpory terénních, ambulantních a komunitních pobytových sociálních služeb. Tyto služby ale potřebují v místě, kde žijí, nikoliv ve vzdálených zařízeních v pohraničí.  

Předem Vám děkujeme za pozornost, kterou věnujete řešení situace Pražanů se zdravotním postižením a jejich rodin. 

S pozdravem

Kristýna Mlejnková
výkonná ředitelka AIP

V Praze dne 18. 3. 2024

DOPIS KE STAŽENÍ V PDF.