Ministři Stanjura a Jurečka přislibují zachování finanční podpory lidem s postižením při nákupu vozidla

Ministr financí Stanjura a ministr práce a sociálních věcí Jurečka odpověděli AIP a NAPO na otevřený dopis, který se týkal návrhu na zrušení vratky DPH lidem s postižením při nákupu vozidla.

Ministr financí Stanjura píše, že ví, jak důležité auto pro lidi s postižením je a jak je obtížné na něj finančně dosáhnout. Ministerstvo financí nezamýšlelo tímto návrhem lidem s postižením podporu odebrat, ale převést pod MPSV. Nyní probíhají diskuse, jak k tématu oba resorty přistoupí. Přislibuje však, že výsledné řešení nebude mít žádný negativní dopad na lidi s postižením a jejich rodiny.

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka ve své odpovědi prosí o trpělivost a ujišťuje, že s ministrem financí bude o akceptovatelné formě podpory pro lidi se zdravotním postižením jednat co nejdříve.

Za odpověď ministrům moc děkujeme a věříme, že jejich slova budou platit.