Model individualizované podpory

Dokument „Model individualizované podpory“ (KE STAŽENÍ) analyzuje současnou situaci v sociální podpoře osob se zdravotním postižením a pečujících, popisuje nejzávažnější problémy a navrhuje možnosti jejich řešení. Je strukturován dle tří hlavních pilířů: Dostupné informace a koordinovaná podpora, posuzování potřeba a příspěvek na péči a rozvinutá a vyvážená síť sociálních služeb.

Analýza předkládá komplexní potřebné systémové změny v sociální podpoře lidí s postižením, vážným onemocněním a jejich rodinných pečujících. Hlavním a nejdůležitějším cílem je, aby tito lidé mohli vést kvalitní, důstojný a začleněný život v přirozeném prostředí a aby dlouhodobá péče v rodinách byla zvládnutelná a udržitelná. Dalším významným cílem je dosažení skutečně individualizované podpory – tedy takové, kterou každý potřebuje, v míře, která odpovídá jeho potřebám.

Analytický dokument poskytuje Alianci pro individualizovanou podporu odborné východisko pro advokační činnost a hájení zájmů a práv osob se zdravotním postižením a pečujících do dalších let.