Co by se mělo udělat pro pečující v roce 2024?: Reportáž z Poslanecké sněmovny 7. 12. 2023

Aliance pro individualizovanou podporu se v druhém pololetí roku 2023 zaměřila na podmínky, které mají pečující osoby, které se starají o svého blízkého se závažným postižením či onemocněním. K problematice jejich právního postavení uspořádala spolu v Výborem pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář dne 7. 12. 2024.

Na semináři vystoupili samotní pečující, někdy už v roli odborníků, dále zástupci veřejné správy, která připravuje podklady systémových změna a politici, kteří jsou zodpovědní za přijetí potřebné legislativy. Odkryta byla témata, která jsou problematická v sociální oblasti a která lze řešit v novele zákona o sociálních službách. Aliance představila návrh nároku na odpočinek pečujících osob s úhradou náhradní péče o závislou osobu. Dále pak bylo řešeno, jak zajistit odpočinek ve zdravotní oblasti pro ty pečující, kteří se starají o své blízké, jejich zdravotní stav neumožňuje sdílení péče se sociálními službami.

A jaké sliby padly?

Vrchní ředitelka Zdislava Odstrčilová na semináři prohlásila, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje zavést odpočinek pro pečující, během kterého bude zajištěna a státem uhrazena náhradní péče o člověka, o kterého je pečováno.

Dále MPSV v novele zákona o sociálních službách na podporu pečujících chystá:
✔️definici pečující osoby
✔️edukaci a psychosociální podporu pečujících jako základní činnosti v sociálních službách
✔️koordinovanou podporu ze strany sociálních pracovníků na obcích
✔️jednotné mapování potřeb pečujících osob

Pečující rodiny by se také v příštím roce měly dočkat zvýšení příspěvku na péči, zlepšit by se měl i výpočet jejich starobního důchodu.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky pak ve své legislativě zamýšlí:
✔️zvýhodnění služeb, které mají registraci k poskytování současně zdravotní i sociální péče
✔️uzákonění center komplexní péče s respitní zdravotní lůžkovou péčí pro děti
✔️zavedení zdravotní respitní terénní služby
✔️svěření části ošetřovatelské péče i pracovníkům v sociálních službách

Aliance si přeje, aby přetížení pečujících osob bylo řešeno:
✔️uzákoněním práva na odpočinek pečujících osob
✔️zaplacením náhradní péče o blízkého člověka
✔️zvýšením dostupnosti odlehčovacích sociálních a zdravotních služeb

Doufejme, že se všechny tyto nadějné přísliby pro více podpory a odlehčení pečujících rodin se začnou v roce 2024 plnit! 🧡💙