Sborník: Příklady dobré praxe koordinované podpory a case managementu na obcích

ÚVODNÍ SLOVO 

Posláním Aliance pro individualizovanou podporu je, aby lidé se závažným postižením či onemocněním a jejich pečující měli zajištěnou podporu podle svých potřeb a mohli důstojně žít v přirozeném prostředí. Aliance usiluje o systémové změny ve třech pilířích modelu individualizované podpory, které zahrnují nejdůležitější potřeby těch, ke kterým má sociální systém směřovat: 1. dostupné informace a koordinovaná podpora, 2. spravedlivé posuzování potřeb a příspěvku na péči a 3. rozvinutá a vyvážená síť sociálních služeb. 

Chybějící informace a nekoordinovaná podpora jsou z pohledu uživatelů velkým přetrvávajícím problémem. Uplatnění koordinovaného přístupu a metody case managementu se nabízí jako vhodné řešení pro všechny lidi s postižením a jejich rodinné pečující, jejichž potřeby se kumulují a pro důstojný a kvalitní život potřebují velké množství podpory ve vícero oblastech. Přesto se koordinovaný přístup a case management doposud nestaly svébytnou součástí sociálního systému, překážek zůstává celá řada. 

Cílem této publikace je přinést pozitivní příspěvek k tématu koordinované podpory. V druhé polovině roku 2023 se Aliance věnovala hledání příkladů dobré praxe v podpoře lidí se zdravotním postižením a pečujících na obecní úrovni v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zdravotnictví ČR a nadačním fondem Abakus1. Obec je jedním z míst, kde se koordinace a dlouhodobé provázení rozvíjí, místem, které je lidem s potřebou pomoci a péče dobře dostupné, a místem, kde by se case management mohl stát stabilní součástí sociální práce. Sborník v prvním příspěvku kriticky hodnotí toto téma v České republice a v dalších čtyřech ukazuje příklady od dobré koordinace informací a plánování podpory až po uplatnění metody case managementu. Věříme, že příklady dobré praxe se stanou příklady pro dobré legislativní zakotvení.  

Kristýna Mlejnková 
Výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu 

OBSAH SBORNÍKU:

📘 Úvodní slovo
📘 V pasti chybějících informací a nekoordinované podpory
📘 Dita Vojířová a její praxe case managerky na pražském magistrátu Na Praze 7 case management funguje roky
📘 V Chrudimi se podařilo propojit síť kontaktů napříč obory
📘 V Zábřehu na Moravě realizovala dvouletý projekt Charita

Projekt „Osvětová činnost pomocí série článků dobré praxe a dokumentárních videí“ z výzvy MZ ČR PVP 2023 č. 2023/CAU/PVP/042.