Aktuality

Aliance pri individualizovanou podporu

Žádáme poslance a senátory, aby nepodpořili návrh novely zákona 108/2006 Sb.

V úterý 23. 3. je na program schůze Poslanecké sněmovny zařazen návrh na projednání poslaneckého návrhu novely zákona o sociálních službách (sněmovní tisky 1143 a 1144). Žádáme poslance a senátory, aby návrh novely zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách nepodpořili! Návrh neřeší systémové nedostatky, naopak finanční zátěž přesouvá na klienty sociálních služeb a jejich rodiny. A to aniž by se jakkoliv zasazoval o vyšší […]

Žádáme poslance a senátory, aby nepodpořili návrh novely zákona 108/2006 Sb. Read More »

AIP

Prostředky z programu IROP musí být investovány do skutečného rozvoje sociálních služeb, nikoli na rekonstrukci objektů

V dopise na MPSV paní ministryni Janě Maláčové a také Evropské komisi apelujeme na efektivní využití prostředků IROP. Současný návrh na využití prostředků z programu IROP totiž preferuje investice do velkých pobytových ústavů na úkor terénních a ambulantních služeb. S tím, jak MPSV rozděluje tato peníze zásadně nesouhlasíme. Je nutné, aby vzniknul plán deinstitucionalizace sociálních služeb, podle kterého by

Prostředky z programu IROP musí být investovány do skutečného rozvoje sociálních služeb, nikoli na rekonstrukci objektů Read More »

Aliance pri individualizovanou podporu

Je nutné zabránit krácení Evropského sociálního fondu

Podporujeme aktivitu odborníků a organizací, která se snaží zabránit tomu, aby česká vláda krátila dotace z fondů ESF+ určených pro sociální oblast a přesouvala je jinam. Evropské peníze, které jsou určené na podporu v sociální a zdravotní oblasti, nesmějí být přesouvány na budování infrastruktury. Vláda České republiky při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků nebere ohled na připomínky odborníků a navzdory začínající

Je nutné zabránit krácení Evropského sociálního fondu Read More »

Aliance pro individualizovanou podporu

Vyzýváme vládu a odpovědné úřady k respektu práv lidí s postižením

Roky neřešení problémů a přehlížení úřady tvrdě dopadly na ty nejohroženější: lidi s postižením a seniory. K nápravě vyzývá společné prohlášení k Mezinárodnímu dni lidských práv – Aliance pro individualizovanou podporu, Inclusion Europe, Jednoty pro deinstitucionalizaci, Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. tisková zpráva: Roky neřešení problémů a přehlížení úřady tvrdě dopadly na ty nejohroženější: lidi s postižením a seniory, upozorňují nestátní

Vyzýváme vládu a odpovědné úřady k respektu práv lidí s postižením Read More »

Velka rešerše potřeb Aliance

Velká rešerše potřeb lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících

Zahajujeme 2. ETAPU strukturovaného výzkumu, který pomůže zviditelnit, ve kterých oblastech současný systém vyhovuje a v kterých nikoli. Ve 2. etapě zkoumáme systém sociálních a zdravotních služeb. Dotazník můžete vyplnit 20. 12. 2020 do půlnoci. Rychlé odkazy: Výzkumný dotazník pro jednotlivce Výzkumný dotazník pro organizace Více informací k Velké rešerši Usilujeme o změnu systému podpory a péče pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním

Velká rešerše potřeb lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících Read More »

Nekašlejme na druhé! Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly. Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny.

Nekašlejme na druhé! Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru Read More »

Prohlášení k projednávání Národního plánu obnovy

Prohlášení k projednávání Národního plánu obnovy

Jsme velmi znepokojeni tím, jak malé pozornosti se v aktuálním návrhu východisek k Národnímu plánu dostává tématu sociální podpory a péče! Dnes jsme díky vstřícnosti paní ministryně Maláčové měli možnost k jejím rukám předložit připomínky k návrhu východisek Národního plánu obnovy. Pevně věříme, že vláda díky tomu našim připomínkám věnuje zaslouženou pozornost. Národního plánu obnovy bude v pondělí projednávat na svém zasedání

Prohlášení k projednávání Národního plánu obnovy Read More »

Upozorňujeme na porušování práv pacientů a klientů sociálních služeb

Některá zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb již více než šest měsíců nezákonně izolují své klienty a brání jim přijímat návštěvy blízkých osob. Podle právní analýzy, kterou má k dispozici Aliance pro individualizovanou podporu (AIP), tím porušují zákon. AIP již dříve vyzvala Ministerstvo zdravotnictví (MZ) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) k okamžitému řešení situace a apeluje na vedení sociálních i zdravotnických

Upozorňujeme na porušování práv pacientů a klientů sociálních služeb Read More »