Aktuality

AIP nechce financovat výstavbu velkých zařízení z Národního plánu obnovy

Aliance pro individualizovanou podporu se připojuje k žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z Národního plánu obnovy zaslanou panu ministrovi Jurečkovi dne 1. 8. 2022. Jedná se o úpravu materiáně technického standardu č. 2 k výzvě č. 31_22_003 – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny, který umožňuje čerpání prostředků na pobytová ústavní zařízení až do kapacity 120 lůžek v jednom objektu pro lidi se zdravotním postižením a seniory. AIP, hájící zájmy …

AIP nechce financovat výstavbu velkých zařízení z Národního plánu obnovy Pokračovat ve čtení »

Návrh změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením

AIP, červen 2022 Individualizovaná podpora Návrhy ke koordinované podpoře Návrhy ke spravedlivému posuzování potřeb Návrhy k dostupnosti služeb Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) sdružuje šedesát převážně rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a vyššími nároky na podporu a péči a jejich pečujících Vznikla jako reakce na nedostatky v systematickém sledování potřeb těchto lidí a nedostatečnou …

Návrh změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením Pokračovat ve čtení »

Reportáž ze Senátu 10. 6. 2022: Měníme systém podpory lidí s postižením a jejich rodin

Pojďme se ještě jednou vrátit do Senátu Parlamentu ČR. V něm nešlo o nic menšího než o zlepšení kvality života lidí s postižením a jejich rodin. Aliance na půdě horní komory Parlamentu představila závěry své obsáhlé analýzy, v níž identifikovala 3 klíčové oblasti sociálního systému, které si nutně žádají změnu. Jde o naše známé trio: 1️⃣ koordinovanou podporu a péči, 2️⃣ spravedlivé posuzování …

Reportáž ze Senátu 10. 6. 2022: Měníme systém podpory lidí s postižením a jejich rodin Pokračovat ve čtení »

Tisková zpráva ze Senátu 10. 6. 2022: Lidé se zdravotním postižením požadují změny sociální péče a podpory

Tisková zpráva z prezentace AIP v Senátu dne 10. 6. 2022 Stav českého sociálního systému je alarmující a jeho změna je nevyhnutelná, uvádí členové na 60 organizací zastupujících lidi se zdravotním postižením a jejich pečující, které zastřešuje Aliance pro individualizovanou podporu (AIP). Její zástupci dnes v Senátu představili návrhy a úpravu legislativy ve třech oblastech, které je třeba změnit pro zajištění důstojného života …

Tisková zpráva ze Senátu 10. 6. 2022: Lidé se zdravotním postižením požadují změny sociální péče a podpory Pokračovat ve čtení »

Kristýna Mlejnková se stává výkonnou ředitelkou AIP

Správní rada AIP v březnu 2022 jmenovala do funkce nové výkonné ředitelky Mgr. Kristýnu Mlejnkovou, Ph.D. Kristýna Mlejnková se dlouhodobě věnuje sociální politice na národní úrovni, učí sociální pracovníky na univerzitě, má zkušenosti z neziskového sektoru. Věnuje se tématům, jako jsou lidská práva, sociální služby, potřeby lidí se zdravotním postižením. Kontakt: kristyna.mlejnkova@aipp.cz

Aliance pro individualizovanou podporu

Nesouhlasné stanovisko k senátnímu tisku 157 – novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Žádáme senátorky a senátory, aby zamítli poslaneckou novelu zákona o sociálních službách (senátní tisk 157) a umožnili tak v novém volebním období zahájit řádnou přípravu komplexní novely. Takové, na jakou lidé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a jejich pečující čekají již od roku 2014. Plné znění stanovistka najdete v PDF příloze zde: Vážená paní předsedkyně, tímto si Vám dovolujeme zaslat nesouhlasné …

Nesouhlasné stanovisko k senátnímu tisku 157 – novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Pokračovat ve čtení »