Advokacie

Ministři Stanjura a Jurečka přislibují zachování finanční podpory lidem s postižením při nákupu vozidla

Ministr financí Stanjura a ministr práce a sociálních věcí Jurečka odpověděli AIP a NAPO na otevřený dopis, který se týkal návrhu na zrušení vratky DPH lidem s postižením při nákupu vozidla. Ministr financí Stanjura píše, že ví, jak důležité auto pro lidi s postižením je a jak je obtížné na něj finančně dosáhnout. Ministerstvo financí nezamýšlelo tímto návrhem lidem s postižením podporu odebrat, ale […]

Ministři Stanjura a Jurečka přislibují zachování finanční podpory lidem s postižením při nákupu vozidla Read More »

Druhá výzva pražským zastupitelům: Zařaďte rozvoj komunitních sociálních služeb na program svého jednání!

Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli,  v návaznosti na předchozí žádost Aliance o systematický rozvoj kapacit komunitních sociálních služeb pro děti a dospělé s postižením v Praze mi dovolte se na Vás opět obrátit.   Byli jsme potěšeni, že na únorovém jednání Zastupitelstva Hlavního města Prahy bylo rodinám lidí se zdravotním postižením přislíbeno, že na březnovém zasedání bude zastupitelům předložen materiál

Druhá výzva pražským zastupitelům: Zařaďte rozvoj komunitních sociálních služeb na program svého jednání! Read More »

Otevřený dopis ministrům Stanjurovi a Jurečkovi: Neberte lidem s postižením finanční podporu při nákupu vozidla.

Ing. Zbyněk Stanjura ministr financí MF Praha   Ing. Marian Jurečka ministr práce a sociálních věcí MPSV Praha  V Praze dne 15. března 2024   Věc: Žádost o předložení legislativního řešení pro zachování finanční podpory státu osobám se zdravotním postižením při nákupu motorového vozidla   Vážený pane ministře,    do meziresortního připomínkového řízení rozeslalo Ministerstvo financí v únoru tohoto roku návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který

Otevřený dopis ministrům Stanjurovi a Jurečkovi: Neberte lidem s postižením finanční podporu při nákupu vozidla. Read More »

Pečující jsou přetížení a potřebují odpočinek!

Víte, že v České republice žije asi 400 tisíc osob, kteří poskytují svým blízkým intenzivní a náročnou péči? Víte, že tito pečující v průměru stráví péči 37 hodin týdně a 6,5 let? Tato péče přitom negativně dopadá na zdraví, vztahy, práci a finanční situaci 67 % pečujících. Jde o alarmující fakta, která nasvědčují tomu, že pečujícím v ČR se nedostává ani zlomek odpočinku, který by si zasloužili. Pečující osoby jsou všichni

Pečující jsou přetížení a potřebují odpočinek! Read More »

Aliance vyzvala pražské zastupitele, aby na svém jednání zavázali Radu rozvíjet síť komunitních služeb a přestat vyvážet lidi s postižením mimo metropoli 

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, obracím se na Vás jako ředitelka střešní organizace zastupující zájmy lidí se zdravotním postižením a pečujících osob. Členské organizace Aliance, působící v Praze, jsou zneklidněny vývojem sociální politiky v oblasti péče o děti a dospělé se zdravotním postižením. Jde zejména o následující tři skutečnosti: V součtu tyto nevhodné kroky (zajišťování sociální péče Pražanů mimo Prahu

Aliance vyzvala pražské zastupitele, aby na svém jednání zavázali Radu rozvíjet síť komunitních služeb a přestat vyvážet lidi s postižením mimo metropoli  Read More »

Snídaně s osobnostmi zdravotní a sociální politiky v roce 2023 

V roce 2023 jsme začali pro členy Aliance pořádat “snídaně” s významnými osobnostmi. Jedná se o setkání nejčastěji s politiky a úředníky, kteří se věnují sociálním a zdravotním tématům a ovlivňují podobu politiky. Jejich cílem je neformální sdílení podnětů od zástupců lidí s postižením a pečujících a získání informací o probíhajících systémových změnách a možnostech rozvoje podpory pro důstojný život v přirozeném prostředí.  Naše pozvání na společnou snídani

Snídaně s osobnostmi zdravotní a sociální politiky v roce 2023  Read More »

Sborník: Příklady dobré praxe koordinované podpory a case managementu na obcích

ÚVODNÍ SLOVO  Posláním Aliance pro individualizovanou podporu je, aby lidé se závažným postižením či onemocněním a jejich pečující měli zajištěnou podporu podle svých potřeb a mohli důstojně žít v přirozeném prostředí. Aliance usiluje o systémové změny ve třech pilířích modelu individualizované podpory, které zahrnují nejdůležitější potřeby těch, ke kterým má sociální systém směřovat: 1. dostupné informace a koordinovaná podpora, 2. spravedlivé posuzování potřeb

Sborník: Příklady dobré praxe koordinované podpory a case managementu na obcích Read More »

Hledáme sebeobhájce, kteří zlepší sociální služby v krajích. Pojďte do toho s námi

Na jaře 2024 spustíme nový projekt, který umožní lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám zapojit se do rozvoje sociálních služeb v krajích. Jeho cílem je přispět k tomu, aby sociální služby pro lidi s postižením a pečující lépe zohledňovaly opravdové potřeby a práva těchto skupin. Podrobnosti se dozvíte níže. Po celou dobu zapojení do projektu bude osobám se zdravotním postižením hrazena

Hledáme sebeobhájce, kteří zlepší sociální služby v krajích. Pojďte do toho s námi Read More »

Finanční podpora z ESF OZP+ nám pomáhá profesionalizovat advokační práci Aliance

Aliance získala k 1. srpnu 2023 finanční podporu ESF OPZ+ z výzvy č. 39 – Budování kapacit a profesionalizace NNO. Náš projekt s názvem „Profesionalizace advokační práce AIP“ si klade za cíl komplexní profesionalizaci, stabilizaci a udržitelnost Aliance. Projekt bude probíhat od srpna 2023 do července 2025. Projekt je zacílen na profesionalizaci střešní organizace Aliance pro individualizovanou podporu, posílení její personální politiky, tvorbu a realizaci

Finanční podpora z ESF OZP+ nám pomáhá profesionalizovat advokační práci Aliance Read More »

Na péči nikdo nezbohatne

Debatu o zvyšování příspěvku na péči vždy doprovází nešťastné výroky o jeho zneužívání či o nedůvodném přilepšování do rozpočtů pečujících. Oba argumenty jsme slyšeli poměrně nedávno. První použil sám ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, druhý pak tiskový mluvčí Ministerstva financí. Podobné výroky ovšem jen odvádějí pozornost od drsné reality, ve které často příjemci příspěvku žijí a od jejich zpravidla svízelné finanční

Na péči nikdo nezbohatne Read More »