Aktuality

Sborník: Příklady dobré praxe koordinované podpory a case managementu na obcích

ÚVODNÍ SLOVO  Posláním Aliance pro individualizovanou podporu je, aby lidé se závažným postižením či onemocněním a jejich pečující měli zajištěnou podporu podle svých potřeb a mohli důstojně žít v přirozeném prostředí. Aliance usiluje o systémové změny ve třech pilířích modelu individualizované podpory, které zahrnují nejdůležitější potřeby těch, ke kterým má sociální systém směřovat: 1. dostupné informace a koordinovaná podpora, 2. spravedlivé posuzování potřeb […]

Sborník: Příklady dobré praxe koordinované podpory a case managementu na obcích Read More »

Case management na obcích: Dobré příklady z praxe

Během podzimu jsme se v Alianci věnovali hledání příkladů dobré praxe v podpoře lidí se zdravotním postižením a pečujících na obecní úrovni. Zaměřili jsme se na individualizovanou podporu, která se dá realizovat v současném legislativním prostředí dobrou koordinací a aplikací metody „case management“. Nabízí se totiž jako vhodné řešení pro všechny, kteří potřebují více podpory v oblasti dlouhodobé zdravotně-sociální péči pro

Case management na obcích: Dobré příklady z praxe Read More »

Když starosti přerůstají pečující 

Tereza a Robert jsou mladý rodičovský pár, aktivní sportovci a cestovatelé. Mají tři kluky: Olivera, Viliama a Jakuba. Když se u jejich prvorozeného syna Jakuba v raném věku začalo projevovat těžké zdravotní postižení, po prvotním šoku si náročnost situace přestali připouštět. Řekli si, že to zvládnou a budou dál žít naplno. A tak se snažili chovat co nejblíže tomu, jako žili dřív. I s Kubou

Když starosti přerůstají pečující  Read More »

Strom splněných přání pro pečující

S blížícími se Vánocemi v Alianci věříme, že vánoční kouzlo spočívá i ve štědrém dávání, a proto jsme se rozhodli věnovat letošní vánoční kampaň právě těm, kteří dávají nejvíce – pečujícím. Jejich láskyplná a obětavá péče často zůstává v pozadí, a proto jsme se rozhodli touto akcí nejen symbolicky obdarovat pečující, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o náročnosti jejich práce a potřebě poskytnout

Strom splněných přání pro pečující Read More »

Zdravotně sociální péče: Etuda o terénní zdravotní odlehčovací službě. Službě, která neexistuje

Moderní zdravotnictví umožňuje i vážně nemocným lidem žít doma za podpory zdravotních pomůcek či přístrojů. V domácím prostředí tak je pečováno o lidi s tracheostomiemi a na umělé plicní ventilaci, s parenterální výživou či PEGy, s žilními katetry nebo stomiemi. Byť jde co do odbornosti o pomyslnou špičku ledovce neformální péče, v systému neexistuje služba, která by pečujícím rodinám odlehčila a mohly s ní péči sdílet. Právě tito pečující

Zdravotně sociální péče: Etuda o terénní zdravotní odlehčovací službě. Službě, která neexistuje Read More »

Finanční podpora od Nadace OSF nám usnadní advokační práci 

Od 1. září do 30. listopadu 2023 jsme realizovali náš projekt „Office do office“.  Díky finanční podpoře ve výši téměř 60 tisíc Kč z Nadace OSF jsme migrovali od Google k nástrojům Microsoftu, který poskytuje své nástroje pro neziskovky zdarma. Jedním z důvodů migrace byla potřeba spolupráce na rozsáhlých dokumentech a nejrůznějších analytických materiálech, které vytváříme pro advokační práci. Současné nástroje od Google

Finanční podpora od Nadace OSF nám usnadní advokační práci  Read More »

Hledáme sebeobhájce, kteří zlepší sociální služby v krajích. Pojďte do toho s námi

Na jaře 2024 spustíme nový projekt, který umožní lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám zapojit se do rozvoje sociálních služeb v krajích. Jeho cílem je přispět k tomu, aby sociální služby pro lidi s postižením a pečující lépe zohledňovaly opravdové potřeby a práva těchto skupin. Podrobnosti se dozvíte níže. Po celou dobu zapojení do projektu bude osobám se zdravotním postižením hrazena

Hledáme sebeobhájce, kteří zlepší sociální služby v krajích. Pojďte do toho s námi Read More »

Finanční podpora z ESF OZP+ nám pomáhá profesionalizovat advokační práci Aliance

Aliance získala k 1. srpnu 2023 finanční podporu ESF OPZ+ z výzvy č. 39 – Budování kapacit a profesionalizace NNO. Náš projekt s názvem „Profesionalizace advokační práce AIP“ si klade za cíl komplexní profesionalizaci, stabilizaci a udržitelnost Aliance. Projekt bude probíhat od srpna 2023 do července 2025. Projekt je zacílen na profesionalizaci střešní organizace Aliance pro individualizovanou podporu, posílení její personální politiky, tvorbu a realizaci

Finanční podpora z ESF OZP+ nám pomáhá profesionalizovat advokační práci Aliance Read More »

Zdravotně sociální péče: Přiblíží se svět úkonů světu potřeb? 

Lidi s postižením často potřebují sociální a zdravotní službu zároveň. Ty jsou však momentálně striktně oddělené a ani jedna z nich není schopna poskytnout člověku s postižením podporu, kterou by v domácím prostředí skutečně potřeboval. „Já potřebuji pomoct hlavně při odsávání. Prostě podat cévku na kraj tracheostomie, pak už se odsaju sám. Ale tím, že to není specifikované v zákoně o sociálních službách, tak

Zdravotně sociální péče: Přiblíží se svět úkonů světu potřeb?  Read More »

Na péči nikdo nezbohatne

Debatu o zvyšování příspěvku na péči vždy doprovází nešťastné výroky o jeho zneužívání či o nedůvodném přilepšování do rozpočtů pečujících. Oba argumenty jsme slyšeli poměrně nedávno. První použil sám ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, druhý pak tiskový mluvčí Ministerstva financí. Podobné výroky ovšem jen odvádějí pozornost od drsné reality, ve které často příjemci příspěvku žijí a od jejich zpravidla svízelné finanční

Na péči nikdo nezbohatne Read More »