Aktuality

Model individualizované podpory

Dokument „Model individualizované podpory“ (KE STAŽENÍ) analyzuje současnou situaci v sociální podpoře osob se zdravotním postižením a pečujících, popisuje nejzávažnější problémy a navrhuje možnosti jejich řešení. Je strukturován dle tří hlavních pilířů: Dostupné informace a koordinovaná podpora, posuzování potřeba a příspěvek na péči a rozvinutá a vyvážená síť sociálních služeb. Analýza předkládá komplexní potřebné systémové změny v sociální podpoře lidí s postižením, vážným onemocněním

Model individualizované podpory Read More »

AIP nechce financovat výstavbu velkých zařízení z Národního plánu obnovy

Aliance pro individualizovanou podporu se připojuje k žádosti o změnu účelu čerpání prostředků z Národního plánu obnovy zaslanou panu ministrovi Jurečkovi dne 1. 8. 2022. Jedná se o úpravu materiáně technického standardu č. 2 k výzvě č. 31_22_003 – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny, který umožňuje čerpání prostředků na pobytová ústavní zařízení až do kapacity 120 lůžek v jednom objektu pro lidi se zdravotním postižením a seniory. AIP, hájící zájmy

AIP nechce financovat výstavbu velkých zařízení z Národního plánu obnovy Read More »

Návrh změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením

AIP, červen 2022 Individualizovaná podpora Návrhy ke koordinované podpoře Návrhy ke spravedlivému posuzování potřeb Návrhy k dostupnosti služeb Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) sdružuje šedesát převážně rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a vyššími nároky na podporu a péči a jejich pečujících Vznikla jako reakce na nedostatky v systematickém sledování potřeb těchto lidí a nedostatečnou

Návrh změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením Read More »

Reportáž ze Senátu 10. 6. 2022: Měníme systém podpory lidí s postižením a jejich rodin

Pojďme se ještě jednou vrátit do Senátu Parlamentu ČR. V něm nešlo o nic menšího než o zlepšení kvality života lidí s postižením a jejich rodin. Aliance na půdě horní komory Parlamentu představila závěry své obsáhlé analýzy, v níž identifikovala 3 klíčové oblasti sociálního systému, které si nutně žádají změnu. Jde o naše známé trio: 1️⃣ koordinovanou podporu a péči, 2️⃣ spravedlivé posuzování

Reportáž ze Senátu 10. 6. 2022: Měníme systém podpory lidí s postižením a jejich rodin Read More »